Ako a prečo vychovávať deti k tomu, aby si vážili klasickú hudbu
Ako a prečo vychovávať deti k tomu, aby si vážili klasickú hudbu

Klasická hudba sa zrodila v sieňach kostolov a kláštorov. Jej základom je božská inšpirácia. Je to dar, ktorý bol poskytnutý ľudstvu pre lásku, potešenie a disciplínu. Je jedným z tých vzácnych aspektov našej kultúry, ktorý nám umožňuje zostať v spojení s naším stvoriteľom.