Americké soukromé křesťanské škole hrozí zákaz činnosti. Stát Kalifornie na ni podal žalobu – podle obránců školy jde o ideologicky motivovanou žalobu.

Křesťanská Akademie v River View (RVCA) je soukromou internátní školou pro problémovou mládež, která funguje v kalifornském městě Shasta County od roku 1993.

RVCA letos zažívá krušné chvíle. Počátkem roku do ní vyslali státní úředníci 16 policistů, 2 psovody a 17 sociálních pracovníků. Personál školy měl údajně skladovat zbraně a drogy. Ve škole ale nic nenašli.

„Státní úřad sociálních služeb vycházel z 10 let starého článku v bulvárním levicovém plátku, který obviňoval školu z šokujících věcí, což jednoduše nebyla pravda,“ řekl pro The Epoch Times Brad Dacus, zakladatel Pacific Justice Institute, obhájce zastupující RVCA.

Polemika kolem RVCA odstartovala minulý rok poté, co Buzzfeed News publikovaly článek rozebírající obvinění, které proti škole podali bývalí studenti a personál.

Ústředním bodem článku bylo, že škola potrestala studenty za to, když o sobě prohlásili, že jsou gayové nebo bisexuálové. Údajně měl také personál školy „zakazovat studentům komunikaci s rodiči, nedovolovat jim braní antidepresiv, zakazovat dívkám mluvit několik dní či týdnů,“ atd.

Škola obvinění odmítla s dodatkem, že jsou „hanebná“. V souvislosti se zacházením s homosexuálními studenty RVCA prohlásila, že obvykle nepřijímá mládež, která takovouto orientaci přizná, ale zároveň ani netrestá studenty, kteří se k homosexuální orientaci přiznávají.

Na webových stránkách školy se píše: „RVCA neprovádí konverzní terapie. Ve skutečnosti neposkytujeme žádný druh terapie. A ani netrestáme kvůli sexuální preferenci.“

Škola také tvrdí, že aby se studenti soustředili na studium, nepovoluje jim žádné sexuální vztahy, ať už se stejným nebo opačným pohlavím.

Po lednové „šťáře“ začal stát Kalifornie RVCA pokutovat za to, že je provozovaná coby nelicencované zařízení pro komunitní péči.

Nicméně, RVCA byla vždy provozovaná jako soukromá škola, a ne jako zařízení pro komunitní péči. Státní žalobci ale škole přisuzují status zařízení pro komunitní péči.

Tento status škola ale odmítá, protože by musela následovat požadavky dané zákonem pro zařízení pro komunitní péči, což by pro ni znamenalo vzdání se náboženské víry. Na tomto základě podal úřad státního žalobce žalobu na RVCA s cílem uzavřít školu.

„Tento požadavek prakticky vykuchává vlastnost školy být křesťanskou internátní školou, protože ji nutí být v souladu se státním regulačním nařízením, které umožňuje studentům zapojovat se do sexuálních vztahů s jakýmkoliv pohlavím bez toho, aby do toho škola zasahovala,“ řekl Dacus. „Také by to umožnilo studentům věnovat se jakémukoliv duchovnímu bádání bez ohledu na to, že toto je křesťanská internátní škola a rodiče sem poslali své děti z určitého důvodu.“

Dacus věří, že stát se na RVCA zaměřuje z ideologických důvodů.

„Jde o jasnou motivaci úřadu pro sociální služby zavřít tuto školu, protože neuznávají biblický křesťanský pohled na svět, kterému se tady děti učí; je to evidentní a jednoduché,“ říká Dacus. „Ve své snaze zavřít každou křesťanskou internátní školu v Kalifornii jsou bezohlední. Už jich zbývá jen několik.“

„My [v Pacific Justice Institute] věříme, že škola má právo na to být legální křesťanskou školou a takto i fungovat. A stejně tak věříme, že rodiče mají právo posledního slova ve výchově či vzdělávání svých dětí,“ dodal Dacus.

Redakční úprava a překlad původního článku newyorské redakce: J. S.