Milan Kajínek

28. 9. 2019

Londýnský tribunál pod vedením soudce Sira Geoffreyho Nice nedávno publikoval kompletní zprávu z vyšetřování v oblasti čínské transplantační chirurgie. Australská studie hovoří o selhání anglicky psaných odborných lékařských časopisů, které zveřejnily vědecké studie o transplantacích násilím odebraných orgánů.

Není snadné s tím něco udělat, ale je to značně závažný problém, nejenom lékařské etiky, ale zneužívání moderních výdobytků transplantační chirurgie k likvidaci disidentů. Takto by se daly shrnout závěry více než třináct let dlouhého vyšetřování nevládních organizací, žurnalistů a expertů. [1]

Čínský transplantační průmysl se na přelomu tisíciletí spojil s totalitní mocí a stal se nástrojem likvidace vybraných skupin obyvatel, jejichž orgány jsou ve výsledku prodávány, uvádí závěry mezinárodního tribunálu pořádaného v Londýně od prosince 2018 do 17. června 2019, kdy soudce Geoffrey Nice vynesl konečný rozsudek.

Vyšetřování obvinění čínských nemocnic ze zneužívání vězňů svědomí k orgánovým transplantacím provádí celá řada nevládních organizací, které vznikaly prostupně od roku 2000 až do roku 2017. Mnozí z nich na Tribunálu vystoupili a předložili shromážděná fakta.

Vypovídalo zde více než padesát svědků, vědců, zdravotních profesionálů, novinářů a přeživších vězňů, včetně stoupenců duchovní praxe Falun Gong[2] a Ujgurů.

„Členové Tribunálu jsou si jisti – jednohlasně a bez jakýchkoli pochybností – že v Číně byl po dlouhé časové období praktikován nucený odběr orgánů od vězňů svědomí zahrnující velmi mnoho obětí,“ uvádí tribunál v konečném rozsudku z června 2019.

Mezinárodní soudní tribunál v Londýně hodnotil výsledky vyšetřování a výpovědi svědků. (Screenshot YouTube)

Australská studie

Australská profesorka Wendy Rogersová a její tým prostudovali všechny anglicky psané vědecké studie o transplantacích, které vznikly v letech 2000–2017. Našli jich celkem 445, které se věnovaly 85 477 transplantacím, uvádí zpráva ČT24 ze 7. února 2019.

Problémem však je, že 99 procent ze zkoumaných prací neuvádí, zda dali dárci orgánů dobrovolný souhlas s použitím jejich orgánů. Dále potom 19 studií, které tento souhlas uvádějí, vzniklo ještě před rokem 2010 v době, kdy Čína ještě neměla zavedený dobrovolnický dárcovský program.

Výsledkem studie týmu expertů je závěr, že více než čtyři stovky čínských studií o transplantacích orgánů vznikly neetickým způsobem.

Podle zprávy ČT24 vědce k vytvoření této studie vedl případ z roku 2017, kdy prestižní lékařský časopis Liver International muset stáhnout studii čínských vědců, kteří zkoumali výsledky 564 transplantací jater. Experti ale prokázali, že pro nemocnice bylo nemožné získat takové množství orgánů jen od dobrovolných dárců, kterých v té době bylo v Číně jen minimální množství. Ti mohli poskytnout jen asi třetinu darovaných orgánů, zbytek jich tedy musel pocházet z neznámých zdrojů, s největší pravděpodobností od vězňů.

Australskou studii vytvořil tým expertů, kteří se problematikou dlouhodobě zabývají. Jedná se o první vědeckou studii svého druhu, upozorňující na etický problém světových lékařských žurnálů. Její autoři žádají stažení sporných čínských článků z odborných časopisů.

Mezinárodní pozornost

O případech zneužívání politických vězňů v Číně ke komerčním transplantacím v minulosti jednaly také Evropský parlament v letech 2013 a 2016 a Sněmovna reprezentantů USA v roce 2016. Oba vrcholové orgány potvrdily, že zprávy o násilných odběrech orgánů od zadržovaných následovníků Falun Gongu, Ujgurů, křesťanů a Tibeťanů jsou „důvěryhodné“.

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a Izrael (2006) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálieBelgie nebo Česká republika.

V Číně nefunguje dárcovský systém jako v západních zemích, ale jedná se o systém „on demand“, tedy „na poptávku“, což v praxi znamená, že ten, kdo si orgán objedná a zaplatí požadovanou cenu, ten jej získá. Na Západě se transplantační chirurgie řídí přísnými etickými pravidly a má sloužit přednostně k záchraně lidských životů.

Na základě činnosti lidskoprávních aktivistů po celém světě obdržel komisař OSN pro lidská práva ve dvou vlnách celkem 3 miliony podpisů pod mezinárodní petiční kampaň za vyšetřování obvinění čínských nemocnic a transplantačních center ze zneužívání vězňů svědomí. OSN však na výzvy nereagovala, což experti přičítají tlaku ze strany čínského režimu, neboť Čína je součástí rady OSN.

Již 21. listopadu 2008 vyzvalo OSN Čínskou vládu, aby provedla nezávislé vyšetřování tvrzení, že byli někteří praktikující Falun Gongu mučeni a že jim byly násilně odebrány tělesné orgány, anebo aby pověřila vyšetřováním třetí stranu. Čínský režim dodnes šetření nerealizoval.

Někteří experti a autoři australské studie z celkem osmičlenného týmu – Wendy Rogersová, Macquarie University; Matthew P Robertson, Human Rights Law Foundation; Maria Fiatarone Singhová, University of Sydney.

Čínský režim výsledky vyšetřování odmítá

Podle Hamida Sabima, právního zástupce zmiňovaného mezinárodního tribunálu v Londýně, tribunál pozval na slyšení i představitele čínského režimu včetně předních čínských zdravotníků a úředníků čínské ambasády v Londýně. Na pozvání však nikdo z nich nereagoval.

Čínský režim obvinění oficiální diplomatickou cestou opakovaně popírá a současné závěry vyšetřování zpochybňuje jako „politicky motivované a nepravdivé“, přičemž zároveň nepodal žádné důkazy, které by obvinění a závěry vyvrátily, uvedl list The Guardian.

Zástupci čínského režimu nepřišli ani na výzvu zástupců českého Senátu, který je vyzval k účasti na veřejné slyšení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ohledně petice „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem“.

Slyšení se konalo 19. listopadu v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce. Na slyšení v Senátu promluvili zástupci petentů a pozvaní experti. Zvláštním hostem byla paní Jü-mei Liou (Yumei Liu) z čínské provincie Liao-ning, která je přímou obětí pronásledování a nyní žije v azylu ve Finsku. Zástupce čínského velvyslanectví se ke slyšení nedostavil.

Zpochybňování ze strany čínského režimu zůstává pouze na slovní úrovni. V praxi byly zaznamenány případy aktivního zabraňování ve vyšetřování a utajování informací, které by mohly poskytnout důležité podrobnosti o počtu prováděných transplantací a o zdrojích orgánů.

falun gong cina organy
Uprostřed nezvěstná paní Liou Čching-č’. (Munghui.org) Na pozadí jsou fotografie některých z více než 700 nemocnic po celé Číně, které obsahují transplantační centra. Fotografie uprostřed zachycuje lékaře, kteří v chladícím boxu přinášejí čerstvé orgány k transplantaci v nemocnici v provincii Che-nan, 16. srpna 2012. (The Epoch Times)

Ve zprávě Spojených národů z roku 2008 požadovali zvláštní zpravodajové OSN Asma Jahangirová a Manfred Nowak, aby Čína vysvětlila dramatický nárůst počtu orgánů, používaných pro transplantace od roku 2000 do roku 2005, a poukázali na nesoulad mezi vysokým počtem transplantací a poměrně malým počtem známých dárců orgánů.

Ze zprávy OSN je patrné, že čínské úřady popřely, že by měly jakékoliv statistiky transplantací orgánů za období 2000-2005 a prohlásily, že data, z nichž zpráva OSN vychází, pocházejí z kanadské vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň od bývalého ministra zahraničí Davida Kilgoura a právníka Davida Matase. Podle čínské strany nejsou data kanadské zprávy doložená.

Problém stále pokračuje i po roce 2015

Podle zprávy výzkumného střediska COHRC se čínští lékaři začali zabývat výzkumem a klinickými experimenty s transplantacemi lidských orgánů v šedesátých letech, ale teprve v roce 2000 vstoupilo toto odvětví do období exponenciálního růstu. Vzestup transplantační chirurgie a počtu transplantovaných orgánů probíhal paralelně se stoupající represivní kampaní proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně.

Zpráva centra z roku 2019 uvádí, že čínský transplantační průmysl „rostl exponenciálně a stal se nejproduktivnějším na světě za dobu několika let, a to i přes absenci dobrovolného systému dárcovství orgánů do roku 2010 a velice nízkého počtu dárců po roce 2010“.

„Tento dramatický nárůst objemu prováděných transplantací byl z velké části usnadněn kampaní Komunistické strany Číny na vymýcení Falun Gongu,“ uvádí zpráva.


Poznámky: [1]

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007). On-line (anglicky) On-line (česky)

Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest / Slaughter – An Update / Kilgour, Matas, Gutmann (2016). On-line (anglicky)

Terénní výzkum: Jatka – Masové vraždy, odebírání orgánů a čínské řešení problému s disidenty, Ethan Gutmann (nakl. C-press, 2015). On-line (česky)

WOIPFG: Nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line (anglicky)

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line (anglicky)

COHRC: Cina Organ Harvest Research Center je nezisková organizace, která provádí a prezentuje výzkum zneužívání transplantátů v Číně, včetně zabíjení vězňů svědomí pro orgány. Vyhledává a analyzujeme důkazy z čínských a zámořských zdrojů. Poskytuje konzultace vládním subjektům a nevládním organizacím. Vystupuje na etických a lékařských konferencích po celém světě. Přispěla svými závěry do zpráv citovaných CNN, BBC, PBS, The Wall Street Journal, New York Times, The London, The Global a Mail a Forbes. On-line (anglicky)

[2] Falun Gong, český přepis Fa-kun Kung, je metoda pro rozvoj těla a mysli, meditace a učení, v 90. letech v Číně značně populární – 70 – 100 milionů příznivců. Čínský režim hnutí pronásleduje od 20. července 1999.