O potravinách nového typu podává zprávy Informační centrum bezpečnosti potravin při Ministerstvu zemědělství ČR. Níže udělejme krátkou exkurzi do vývoje této oblasti.

Od 15. května 1997 začíná Evropská komise vytvářet seznam takzvaných „potravin nového typu“, což mají být zejména geneticky modifikované organismy (GMO), aby mohla regulovat jejich výskyt, výrobu a prodej na území EU. Nařízení k této činnosti dal Evropský parlament 27. ledna 1997.[1] Dále k této věcivydala doporučení Evropská komise 29. července 1997. [2]

Jedná se zejména o potraviny a složky potravin, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo se z nich skládají, jsou vyrobené z geneticky modifikovaných organismů nebo potraviny s novou nebo záměrně modifikovanou molekulární strukturou a další.

Tyto potraviny jsou vnímány jako potenciálně nebezpečné nebo minimálně jako potraviny, u nichž jsou účinky na lidské tělo a zdraví neznámé a je třeba je prověřit.

Od 25. listopadu 2015 Evropská komise začíná další „éru“ činnosti v této oblasti a místo „potravin nového typu“ nyní rozšiřuje svou působnost i na takzvané „nové potraviny“. [3] Stalo se tak v důsledku nového nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. [4]

To jsou nově tedy další skupiny potravin, které se už nevztahují na GMO, ale na potraviny tradičně konzumované v zemích mimo EU. Ale zároveň do této skupiny mohou spadnout i potraviny v EU dlouhodobě prodávané a používané, u nichž nebyla doložena historie spotřeby v zemích EU před 15. květnem 1997.

Jaký je stav současné legislativy v oblasti „nových potravin“, naleznete v angličtině na stránkách Evropské komise zde.


Poznámky:

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin. zdroj

[2] Doporučení Komise 97/618/EHS y 29. července 1997, která se týkají vědeckých informací a požadavků na zprávu o hodnocení bezpečnosti potravin. zdroj

[3] Potraviny nového typu: Na stránkách bezpecnostpotravin.cz / Informační centrum bezpečnosti potravin zdroj / Výběr z vyhledavače na stránkách EFSA zdroj /  Na stránkách FSSC zdroj

[4] Od 25. listopadu 2018 platí nové nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách. zdroj