Po mnoha desetiletích se v kalifornském San Bernardino County „znovuobjevuje“ obrovská zásoba uranu v odhadované hodnotě 2,5 miliardy dolarů, která by pokryla potřeby USA na dalších 16 let.

Dle Rona Kliewera ze soukromé těžařské firmy Sundown Resources je v nalezišti kromě uranu dalších 14 strategických nerostů.

Mezi nimi jsou např. zlato, stříbro, vanadium, kobalt, lithium, yttrium, germanium, neodym, rubidium, thorium, stroncium, zirkonium a lanthan. Mají uplatnění v obranném průmyslu a v high-tech produktech, od mobilů až po řídící raketové systémy.

Kliewer odhaduje objem uranu U308 v nalezišti na 44 tisíc tun a možná i třikrát více.

Znovuobjevení uranu v San Bernardinu

Ložisko uranu bylo v San Bernadinu nalezeno před zhruba 70 lety, v době uranového boomu po 2. světové válce.

Předtím, než mohla rodina vlastnící vzácný pozemek pozvat těžařské společnosti, cena uranu klesla a sny o výdělku se rozplynuly.

V roce 2017 rodina svůj pozemek nabídla těžařským společnostem. Příležitosti se chopila Sundown Resources, která momentálně jedná o těžbě s experty a těžebními společnostmi.

Překlad a redakční úprava původního článku americké redakce: J. S.