Většina amerického černošského obyvatelstva je dle nového průzkumu veřejného mínění za to, aby policie v jejich oblasti zůstala stejně přítomná jak doposud.

Výsledky průzkumu přicházejí v době napětí, které odstartovala smrt George Floyda, jenž zemřel na následky zatýkání policií v Minneapolisu. Následná celonárodní vlna protestů volá po policejní reformě a změně trestně-právních zákonů.

Coby část protestů vzniklo i hnutí „defund the police“, které požaduje relokaci finančních zdrojů z policejních oddělení do sociálních programů. Což by dle rozsahu relokace vedlo buď k zániku policie, nebo jejího „osekání“. Hnutí tvrdí, že policejní oddělení jsou systematicky rasistická, a že přesměrování zdrojů do afro-amerických komunit by bylo přínosnějším.

Nicméně, nový průzkum veřejného mínění ukazuje, že 61 % dotázaných Afro-Američanů chce, aby přítomnost policie zůstala stejná než doposud. 20 % dokonce preferuje posílení policie a jen 19 % Afro-Američanů by chtělo nižší přítomnost policie.

Obdobné výsledky byly v průzkumu zjištěny i u dalších rasových skupin, kdy se současným stavem policejní přítomnosti souhlasí 71 % bělochů, 59 % hispánských Američanů a 63 % Asiatů.

Menší přítomnost policie by si přálo 28 % Američanů s asijskými kořeny, 17 % Hispánců a 12 % bělochů.

Průzkum ale také pátrá po důvěře v policii. Velkou míru důvěry v policii a jejímu zacházení má pouze 18 % černochů. Naproti tomu má vysokou důvěru v policii 56 % dotázaných bělochů a 40 % hispánského obyvatelstva. Asiati pak pouze 24 %.

Ohledně názoru na potřebu zásadních změn v policejní reformě si 88 % Afro-Američanů myslí, že změnu je potřebné udělat, ale rozpuštění policejních oddělení podporuje jen 22 % černochů. Pokud jde o všechny dotázané v průzkumu, rozpuštění policejních oddělení podporuje jen 15 % dospělých respondentů.

Tlak na odseknutí zdrojů policii odsoudil a označil za „extrémně nebezpečný“ americký ministr spravedlnosti William Barr. Podle něj by namísto relokace zdrojů pryč z policejních oddělení mělo být použito více „policejních peněz“ na pomoc se zlepšením policejních praktik a školení.

Průzkum provedl Gallup Center on Black Voices, který o sobě tvrdí, že jeho úkolem je podávat zprávy o zkušenostech Afro-Američanů. Tento konkrétní průzkum sestává z rozsáhlého vzorku obyvatel USA všech pohlaví, věku, rasy, etnicity, vzdělání a regionů.

Překlad a redakční úprava původní zprávy newyorské redakce: J. S.