Mahákálové, čenrezigové a další ochranná a hněvivá božstva na vás shlížejí z pláten malovaných buddhistickými umělci, většinou mnichy. Ochranná božstva slouží k ochraně dharmy, Buddhova učení a posléze i náboženství. Jejich vytřeštěné oči a vyplazené jazyky a další hrozivé pozice nemají vyděsit návštěvníky, ale pouze démony, kteří by narušovali dharmu.

Vodárenská věž prof. J. Kotěry po rekonstrukci. (Z. Danková / ET ČR)

Nejsme v Tibetu ani v Japonsku, ale v jižních Čechách a procházíme vodárenskou věží, která v sobě ukrývá malby dávných věřících mnichů z Asie.

Na Kopečku v Třeboni r. 1909 postavil věhlasný architekt, prof. Jan Kotěra neobvyklou vodárenskou věž, ve stylu moderní geometrie. Poté, co dosloužila svému účelu, zachránil ji rodák z Třeboně, pan Milan Klečka, který si ji pronajal a zrekonstruoval. Protože žil několik let v Mongolsku, vyplnil věž výstavou obrazů, které na svých cestách posbíral.

Od roku 1988 je objekt zapamátněn. Během prohlídky stoupáte stále vzhůru po točitém schodišti, výstup je završen vyhlídkou do kraje ze špičky vodojemu. Rekonstruovaný objekt vodárenské věže i s přilehlým parkem „Zahrada soucitu“ byl bezúplatně předán městu Třeboň.

Jedinečná sbírka ve střední Evropě

Národní muzeum, které uchovává rozsáhlé sbírky tibetského umění, část sbírky p. Klečky odkoupilo, celkem 39 pláten. Výjevy na plátnech jsou malovány minerálními barvami, jemnými tahy a plností odstínů. Kromě zosobnění ochranných božstev zobrazují několikero buddhistických symbolů, jako např. lotosy, mandaly, šesticípé hvězdy, plamínky aj.

Českoslovenští odborníci, kteří putovali po Mongolsku od  60. let minulého století, nashromáždili rozsáhlé sbírky tibetského umění, a sbírka p. Klečky završuje tuto sběratelskou vzácnost. Náboženská plátna a chrámové malby z Klečkovy sbírky jsou tak ojedinělé, že se nenacházejí ani ve sbírkách Náprstkova muzea, ani ve sbírkách muzeí ve střední Evropě. Výjevy z Klečkových pláten upoutávají pozornost jak z hlediska umělecko-historického, tak i etnografického, protože je získal v době, kdy Mongolsko bylo obtížně přístupné západním badatelům.

Město Třeboň při provozování věže spolupracuje s Národním muzeem v Praze.

Galerie buddhistického umění v Třeboni Na Kopečku je otevřena veřejnosti:

– květen, červen, září: víkendy a svátky, každou celou hodinu 10–16 hod.
– červenec, srpen: Čt, Pá, So, Ne, každou celou hodinu 10–17 hod.