Federální soudce vydal v neděli 30. listopadu v pozdních nočních hodinách dočasný soudní příkaz, ve kterém zakázal volebním úředníkům vymazat nebo pozměnit volební automaty Společnosti Dominion Voting Systems, které byly použity ve státě Georgie v listopadových volbách.

Nouzový příkaz byl jeho třetím vydaným rozhodnutím (pdf) ve věci žaloby bývalé prokurátorky USA Sidney Powellové, která požadovala vydání nouzového příkazu k „neprodlenému zajištění a zabavení hlasovacího zařízení pro forenzní audit expertů obžaloby“.

Americký okresní soudce Timothy Batten st. prohlásil, že obžalovaným se „nařizuje zdržet se změnění, zničení nebo vymazání nebo umožnění pozměnění, zničení nebo vymazání jakéhokoli softwaru nebo dat na jakémkoli hlasovacím stroji společnosti Dominion v okresech Cobb, Gwinnett a Cherokee“.

Nařídil také volební radě, aby „neprodleně předložila žalobcům kopii smlouvy mezi státem (Georgie) a společností Dominion“.

Společně s žádostí o soudní příkaz bylo soudu podáno čestné prohlášení pracovníka centra pro sčítání hlasů. V něm volební úředník 25. listopadu 2020 napsal, že některé stroje pro počítání hlasovacích lístků měly být resetovány 30. listopadu 2020, aby mohly být použity pro strojový přepočet požadovaný kampaní prezidenta Trumpa. Přepočet má být uskutečněn v důsledku těsného rozdílu hlasů mezi Trumpem a demokratickým kandidátem Joem Bidenem.

Poté, co zaměstnanec obdržel zprávu o resetování strojů, informoval svého nadřízeného v následující zprávě, protože měl obavy, že bude vymazána strojová paměť.

„Vídám množství oznámení právníků o možném zabavení strojů,“ napsal pracovník průzkumu v čestném prohlášení. „Právníci nyní říkají, že stroje by měly být zabaveny bezprostředně předtím, než k tomu (smazání) dojde, aby byla chráněna forenzní data. Říkají, že tyto stroje je třeba co nejdříve zabavit. Dobrá. Možná jsem příliš paranoidní, ale ujistěte se, že to (smazání) je to, co máme dělat.“

Vedoucí odpověděl: „To je to, co máme dělat. Zastavení tohoto procesu bude vyžadovat soudní příkaz – takže si myslím, že novinky musíme sledovat dál. Pokud dostaneme soudní příkaz k zastavení, uvidíme to v našich SOS informacích.“

Když se pracovník průzkumu zeptal, zda reset ze strojů vymaže i forenzní data, manažer odpověděl, že: „Atlanta to už udělala.“

Překlad článku byl redakčně zkrácen.

Na tvorbě článku se podílel Ivan Pentchoukov.

původního (nezkráceného) článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil M. K.