Původně živou a krásnou řeku Bečvu otrávily kyanidy na více jak třicetikilometrovém úseku.

V září otrávil Bečvu zřejmě kyanid či jiná chemikálie. V říjnu do ní unikl karcinogenní nikl. V listopadu ji kontaminoval dusitanový dusík.

Bečva počtvrté otrávena

3. prosince 2020 byla oznámena další havárie, kterou potvrdila radnice ve Valašském Meziříčí. Do řeky Bečvy kanálem v místní části Juřinka unikla neznámá látka a byly hlášeny mrtvé ryby.

Přestože se větší úhyn ryb v posledním případě nepotvrdil, situace je více než vážná. Když je možné takto znečišťovat řeku, na kterou je upřená pozornost celého Česka, co se asi děje s přírodou na jiných, méně kontrolovaných místech.

Michal Berg ze Strany zelených je přesvědčen, že situace s Bečvou se musí stát zlomem v tom, jak se u nás příroda chrání.

Nejen že je potřeba najít viníky, ale zásadně změnit potřebné zákony. Ukazuje se, že v našem životním prostředí se odehrávají nebezpečné situace, které v podstatě nikdo nemá pod kontrolou.

Spolu se senátorkou Jitkou Seitlovou a senátorem Petrem Orlem chce Berg navrhnout změny zákonů, které by měly podobným situacím předcházet. Na popud senátorky byla vytvořena odborná skupina, která potřebné změny zákonů připraví.

Strana zelených požaduje:

– Úpravu zákonů tak, aby bylo možné po pachateli vymáhat celou ekologickou újmu, kterou způsobil

– Zpřísnění pravidel pro nakládání s nebezpečnými látkami a trvalé měření kvality vody v řekách

– Zlepšení krizového řízení v případě havárií

„Už nyní víme, že prosadit takové věci bude složité,“ odhaduje Berg.. Přestože všichni politici nyní Bečvy litují, zvednout ruku pro potřebné zákony, které omezí moc průmyslových firem, nebude zdaleka ochotný každý.

Arnika, z. s., je znepokojena kauzou otrávení Bečvy únikem nebezpečných kyanidů. Viník stále ještě není dopaden a usvědčen.

Aktuálně tlačí na politiky, zejména ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), aby kauzu řádně vyšetřili, a aby vláda zpřísnila monitoring i nakládání s vysoce nebezpečnými kyanidy.

Celá situace značně připomíná otravu Labe kyanidy, které unikly z Lučebních závodů Draslovka Kolín v lednu 2006 a otrávily řeku v úseku 80 km.

Díky vazbě na dýchací enzymy představují kyanidy nebezpečí pro všechny kyslík dýchající organismy. Pro vodní organismy jsou vysoce nebezpečné a už vícekrát otrávily všechny ryby v některé řece.