ČR – Dle usnesení vlády jsou výjimečný stav a opatření prodlouženy do 14. února 2021. Premiér Andrej Babiš obhajoval rozhodnutí vlády tím, že je třeba hlavně dosáhnout pokroku v boji s epidemií. Ministr Blatný chce snížit stav hospitalizovaných na 3 tisíce, jinak není možné nouzový stav odvolat.

Školáci a studenti, kromě 1. a 2. ročníků, se prozatím do lavic nevrátí.

Vláda upřesnila omezení volného pohybu osob:

– omezení pohybu na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pokud možno pobývat v místě svého bydliště,

– omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

– pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou:

  • členů domácnosti,
  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
  • osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
  • zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Ostatní opatření, jako např. omezení vycházení v noci nebo právo pokojně se shromažďovat, zůstávají nadále v platnosti.