ČR – Ve čtvrtek 4. února náčelník Generálního štábu Armády ČR, armádní generál Aleš Opata ocenil vybrané příslušníky Velitelství výcvikové mise Evropské unie v Mali. Vojáci i civilní pracovníci obdrželi Záslužné kříže ministra obrany ČR, Čestné odznaky Armády ČR Za zásluhy a věcné dary. Slavnostního aktu byl přítomen velitel Velitelství pro Operace generálporučík Josef Kopecký a přidělenec obrany Francie v České republice podplukovník Daniel Kopecký.

„Česká republika působí v Mali od počátku fungování mise, tedy od roku 2013. Dlouhodobě se řadíme mezi největší přispěvatele, jsme zodpovědným a spolehlivým partnerem. Naše velení v misi ukázalo, že jsme schopni zvládnout nejvyšší posty v rámci misí EU či NATO,“ zhodnotil armádní generál Aleš Opata.

„Naše velení v misi ukázalo, že jsme schopni zvládnout nejvyšší posty v rámci misí EU či NATO,“ uvedl armádní generál Aleš Opata při oceňování vojáků, kteří se vrátili z mise.

Po půl roce plnění mise – 12. ledna 2021, předala pomyslnou štafetu Španělsku. Jádro velitelství výcvikové mise tvořila čtyřicetičlenná skupina příslušníků resortu obrany. V sestavě působili tři civilní odborníci. Sedmnáct důstojníků ovládalo anglický a současně francouzský jazyk. Velení mise řídilo 25 zemí s více než 700 osobami.

Velení mise náleželo brigádnímu generálu Františku Ridzákovi, řediteli Sekce komunikačních a informačních systémů MO. Za vynikající plnění služebních povinností a vzornou reprezentaci armády v zahraniční operaci byl vyznamenán Záslužným křížem ministra obrany ČR I. stupně.

„Vyznamenání si velice vážím, jsem rád, že jsem nezklamal důvěru, která byla ve mně před odjezdem do mise vložena. Ocenění vnímám jako poděkování nejen za moji práci, ale také všech lidí na velitelství a štábu, se kterými jsem úzce spolupracoval, a na které jsem se i v těch nejtěžších situacích mohl vždy spolehnout,“ shrnul brigádní generál František Ridzák.

Stejným oceněním se může pyšnit také plukovník Václav Vlček z Velitelství pro operace, který v misi působil na pozici náčelníka štábu.

Čtyři vojáky z povolání vyznamenal armádní generál Aleš Opata Čestnými odznaky Armády ČR Za zásluhy II. a III. stupně. Generálporučík Josef Kopecký udělil za příkladné plnění služebních povinností jednomu vojákovi a dvěma civilním zaměstnancům věcné dary.

Výcviková mise Evropské unie v Mali:

  • Hlavním úkolem celé mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády tak, aby byla v budoucnu schopna samostatně čelit útokům ozbrojených teroristických skupin a zajistit suverenitu a teritoriální integritu země. Má rovněž podpořit výstavbu nedávno vytvořených Společných sil zemí G5 Sahel.
  • Mise EUTM v Mali je nebojová, zaměřená na výcvik, vzdělávání a poradenství. Byl rozšířen mandát mise, navýšen počet personálu a rozpočet. Mise tak bude moci, prostřednictvím vojenského poradenství, výcviku a odborného vedení, poskytovat vojenskou pomoc nejen po celém území Mali, ale i v ostatních státech skupiny G5 Sahel, s prioritou pro Burkina Faso a Niger.
  • G5 Sahel nebo G5S je institucionální rámec pro koordinaci regionální spolupráce v rozvojových politikách a bezpečnostních záležitostech v západní Africe. Byla založena 16. února 2014 v Nouakchottu v Mauritánii na summitu pěti zemí Sahelu: Burkiny Faso, Čadu, Mali, Mauretánie a Nigeru.