Těsně před předáním velení španělským kolegům se českým vojákům působícím v misi EUTM Mali podařilo dokončit ještě několik projektů, které přispějí ke zlepšení výcviku malijské armády a podpoří místní školství a sociální centra. Projekty byly koordinovány také specialistou pro civilně vojenskou spolupráci (CIMIC) z české jednotky ochrany, jejíž jádro je tvořeno příslušníky 131. dělostřeleckého oddílu z Jinců.

Náčelník spojovacího vojska české armády, brigádní generál František Ridzák, před ukončením mise předal malijským spojařům zrekonstruované výcvikové centrum spojovacích odborností malijské armády. Projekt mise EUTM, financovalo české ministerstvo obrany.

České velení přišlo také s novou iniciativou provedení rozsáhlé rekonstrukce poddůstojnické školy v Banankoro.

Dalším projektem byla oprava pěší střelnice poblíž základny KTC Koulikoro, kterou se dosáhne zvýšení bezpečnosti a kapacity pro základní výcvik ve střelecké přípravě.

Jako vůbec první velitel mise EUTM-M byl generál Ridzák pozván velitelem operace Barkhane francouzským generálmajorem Marcem Conruytem na hlavní velitelství v Čadu k navázání spolupráce obou misí.

Spolupráce s místní armádou a partnery

Českému velení mise se podařilo vůbec poprvé plně integrovat v rámci poradní činnosti mise EUTM přímo do struktury malijského generálního štábu a hlavního místa velení Společných sil zemí G5 Sahel.

Hlavním úkolem mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády tak, aby byla v budoucnu schopna samostatně čelit útokům ozbrojených teroristických skupin a zajistit suverenitu a teritoriální integritu země. Má rovněž podpořit výstavbu nedávno vytvořených Společných sil zemí G5 Sahel.

Malijské vojáky cvičíme proto, aby byli sami schopni zajistit bezpečnost na svém území a omezit působení mezinárodních teroristických skupin. Je to v souladu s žádostí samotných Malijců a na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Aktuálně zde působí jednotky 4. úkolového uskupení AČR Mali, které je postaveno na bázi 13. dělostřeleckého pluku Jince.

Vojáci sloužící na velitelství jsou vybráni z útvarů napříč celou armádou, od velení až po bojové jednotky na taktické úrovni. Členy týmu jsou například zdravotníci, vojenský lékař, vojenský veterinář, specialisté na výcvik, právník, finanční specialista nebo tiskový mluvčí. V týmu je celkem sedmnáct důstojníků, kteří ovládají anglický i francouzský jazyk. Ve velení mise jsou celkem tři ženy.

„Daleko od domova, ale za naši bezpečnost. Čeští vojáci jdou cvičit místní i bojovat proti teroristům, kteří vytváří tlak a vedou dezinformační kampaň, že Evropa je pro africké uprchlíky ráj. Takto vynucená migrace je velký a krutý byznys,“ doplnil na svém Tweetu generál Petr Pavel.

Humanitární pomoc

Během velení mise EUTM-M AČR zabezpečila přepravu dvou zásilek humanitární pomoci poskytované organizací Člověk v tísni, která působí v regionu Kayes spolu s německou humanitární společností. Další zásilka humanitární pomoci byla od hnutí Stonožka, se kterým česká armáda dlouhodobě spolupracuje.