ČR: 4. brigáda rychlého nasazení bilancuje posledních 10 měsíců své činnosti – pět stovek vojáků pomáhá na státních hranicích a dalších sto v nemocnicích a sociálních zařízeních.

Od poloviny března do poloviny června loňského roku příslušníci brigády pomáhali policii na státních hranicích. Rozmístěni na 15 přechodech, „brnkaři“ prováděli kontroly projíždějících vozidel či měřili tělesnou teplotu.

„Vojáci se střídali každých deset dnů a počty nasazených se měnily podle aktuální potřeby. Vždy to byly za naši brigádu řádově stovky lidí s adekvátním množstvím nebojové techniky, konkrétně s nákladními vozidly Tatra T-810 a osobními terénními vozidly Land Rover Defender,“ uvádí o jarním nasazení kapitán Martin Konvalinka, toho času styčný důstojník pro Oko, jak si armáda tuto výjimečnou operaci pojmenovala.

Omezení související s vládními opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 pochopitelně ovlivnila všechny úkoly brigády, včetně přípravy jednotek do zahraničních operací.

„Operativně se změnily všechny plány přípravy tak, aby jednotky před nasazením mimo území České republiky splnily všechny stanovené úkoly. Vojáci řádně absolvovali výcvik v plném rozsahu, všechna povinná školení, zdravotní prohlídky a další náležitosti související s vysláním do zahraniční operace. Vždy s dodržením všech Vládou České republiky nastavených regulí,“ podotýká zástupce velitele brigády plukovník gšt. Jan Štěpánek.

Pomoc nemocnicím a sociálním zařízením

Od konce července pak vojáci 4. brigády pomáhali a dosud pomáhají v sociálních a nemocničních zařízeních. V říjnu zdravotním personálem posílili několik nemocnic a od půlky listopadu další zdravotní zařízení vojáky s kurzem CLS (Combat Life Saver).

„Celkem jsme vloni měli nasazenou takřka stovku vojáků v 13 sociálních zařízeních a v 9 nemocnicích. Od prosince působí zhruba stejný počet vojáků ve dvou desítkách zařízení a nemocnicích a dále máme v terénu čtyři odběrové týmy,“ doplnila kapitánka Martina Neumannová z operačního oddělení 4. brigády rychlého nasazení.

COVID udělal armádě čáru přes rozpočet

Nejen pro tuto brigádu, ale pro celou armádu, znamenala pandemie pomyslnou „čáru přes rozpočet“. Byla zrušena většina plánovaných aktivit, včetně jednoho z nejdůležitějších cvičení 4. brigády s názvem „Strong Eagle“, na kterém se měly podílet všechny jednotky brigády společně s dalšími prvky brigádního úkolového uskupení.

Přese všechno plánované i nové úkoly splnili a dokázali, že umí nejen bojovat, ale se adaptovat i na nezvyklé situace. Jde v podstatě o kvalitní plánování a koordinaci řízení, uvedl velitel brigády, plukovník gšt. Josef Trojánek.

V přeneseném slova smyslu brigáda jen používá dobře známé algoritmy na aktivity jiného charakteru. Trojánek je osobně rád, se vojáci osvědčili i v plnění pro ně nových úkolů, kde nejde jen o ryze vojenskou vycvičenost, ale především morální odpovědnost a společenskou sounáležitost.

Armáda České republiky přidává ještě pár opravdových příběhů, kdy se voják Lukáš z kybernetických oddílů mohl setkat se svojí prababičkou (96), protože byl nasazen v domově seniorů v Náměšti.

„Díky svojí práci jsem jí mohl být aspoň chvíli nablízku. Nic neudělá větší radost než její rozzářený pohled,“ sdělil.

Druhou osobní zkušenost podává svobodník Jakub z domova pro osoby se zdravotním postižením v Mnichově:

„Nejdřív jsem se těšil domů. Pak jsem ale začal ty lidi poznávat a vytvořil si s nimi vazby. Nakonec pro mě bylo těžké odcházet…“