Zdenka Danková

5. 2. 2021

Koncem ledna se uskutečnilo první letošní  zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá premiér Andrej Babiš. Formou videokonference Rada volila z řad svých členů nové členy předsednictva. Pokračuje ve vyjednávání Národního plánu obnovy.

S odchodem prof. Petra Dvořáka závěrem minulého roku se uvolnily pozice místopředsedy, resp. prvního místopředsedy Rady, a dále předsedy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV).

Ve vzájemné shodě schválili členové RVVI výsledek tajné volby, ve které byl na post 1. místopředsedy Rady zvolen PhDr. Pavel Baran, CSc. Novým místopředsedou Rady se stal prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc, dr.h.c.

V navazující tajné volbě radní navrhli svému předsedovi jmenovat předsedou Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV) prof. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D. 

KHV je klíčovým odborným orgánem Rady pro účely realizace Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory, tzv. Metodiky 2017+, na celonárodní úrovni.

Pravidelným tématem jednání je informace o podpoře vědy a výzkumu v rámci Národního plánu obnovy. RVVI mj. diskutovala přípravné materiály týkající se excelentního výzkumu a vývoje v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví a podpory výzkumu a vývoje v podnicích, které se průběžně upravují dle připomínek Evropské komise.

„Primárním úkolem Rady v letošním roce je zachovat a udržet i za současné složité situace stabilitu systému VaVaI (výzkumu, vývoje a inovací) založenou na kvalitním výzkumu napříč jeho spektrem, adekvátních finančních zdrojích, hodnocení podle Metodiky 2017+, to vše s vazbou na mezinárodní kontext, včetně podpory nastupující vědecké generace a work-life balance,“ uvedl dr. Baran po volbě do funkce.

„Chci přispět ke hledání a implementaci nástrojů pro propojování základního a aplikovaného výzkumu i k rozumnému využití Národního fondu obnovy. Důraz bych chtěl klást na propojování dnes již vybudovaných excelentních výzkumných kapacit do větších, zejména interdisciplinárních celků, a to zejména ve virtuální podobě. To je trend, který může významně posílit efektivitu českého výzkumu ku prospěchu celé společnosti,“ sdělil ke svému zvolení do předsednictva prof. Mařík.

Rada dále schválila stanovisko k návrhu Programu NAKI III –⁠ programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 v gesci Ministerstva kultury.

Přečtěte si také

„Chceme znát hlas lidu, skutečný hlas lidu,“ říká Musk. Za nejzhoubnější manipulaci považuje, pokud média neříkají celou skutečnost
„Chceme znát hlas lidu, skutečný hlas lidu,“ říká Musk. Za nejzhoubnější manipulaci považuje, pokud média neříkají celou skutečnost

Elon Musk, zakladatel firem SpaceX a Tesla a většinový vlastník sociální sítě X, se domnívá, že některé zprávy mohou být technicky přesné, ale nemusí odrážet celou skutečnost.

Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu
Výzkumníci v oblasti klimatu: Politická agenda vědeckých časopisů podkopává důvěru ve vědu

Vědci se uchylují k autocenzuře, aby vůbec mohli publikovat v prestižních časopisech. Patrick T. Brown, sám autor vědeckých článků, mimo jiné pro časopis Nature, to vysvětluje a mluví z vlastní zkušenosti. Politická agenda vydavatelů však podkopává důvěru ve vědu.

Krajské a senátní volby se uskuteční 20. a 21. září, termín vyhlásil prezident
Krajské a senátní volby se uskuteční 20. a 21. září, termín vyhlásil prezident

Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek a v sobotu 20. a 21. září. Termín dnes vyhlásil prezident Petr Pavel, oznámil na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře.

Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 
Potomek vám oznámí, že je transsexuál. Jak zareagujete? 

Může se to stát kterýkoliv všední den: zatímco si s rodinou vychutnáváte večeři, vaše dospívající dcera vám náhle oznámí, že se narodila ve špatném těle...

„Tuhle knížku by si měli poslechnout všichni, kdo s Čínou pracují, na všech úrovních,“ říká herec Martin Myšička
„Tuhle knížku by si měli poslechnout všichni, kdo s Čínou pracují, na všech úrovních,“ říká herec Martin Myšička

Mezi nejvýznamnější hlasy, které ke čtenářům doléhají ze současné Číny, patří bezesporu hlas advokáta Kao Č'-šenga a jeho kniha Za Čínu spravedlivější.