Epidemie COVID-19 se v České republice nelepší. Kapacity lůžkové péče pro pacienty s onemocněním COVID-19 jsou i nadále velmi vytížené a někde také na hraně své maximální kapacity. Riziko zvýšení zátěže na zdravotní systém představují také nové mutace viru. Česká republika proto zatím zůstane v pátém stupni protiepidemického systému.

„Epidemická situace v České republice je i nadále kritická. Důvodem je zejména kapacita nemocnic pro pacienty s COVID-19, kterou se stále nedaří zásadně snižovat. Rizikovost situace zvyšuje také výskyt nových mutací viru, které se šíří mnohem rychleji. Změna v pohotovostním stupni PES proto momentálně není na pořadu dne,“ popisuje aktuální situaci ministr zdravotnictví Jan Blatný v pátek 5. února.

Skóre je hodnoceno pro celou republiku a momentálně je na hodnotě 71. ČR je v systému PES řazena do pěti stupňů pohotovosti, na které navazují příslušná protiepidemická opatření. Ta jsou ale zaváděna také s přihlédnutím k ostatním faktorům, jako je např. zátěž zdravotního systému. O finální podobě opatření rozhoduje expertní skupina a schvaluje je Vláda ČR.

Skóre je kalkulováno a implementováno do online systému ÚZIS a zveřejněno na webových stránkách.

„Důslednost dodržování aktuálních opatření bude mít na zvládnutí aktuální epidemické situace zásadní vliv. Čím důsledněji je budeme dodržovat, tím dříve budeme moci zvažovat jejich zmírnění. Vyhýbejme se proto prosím místům s vysokou cirkulací lidí, nosme ideálně respirátory, případně roušky a pokud je to možné, dodržujme alespoň dvoumetrové rozestupy,“ apeluje hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

„Zároveň prosím minimalizujme cestování mezi jednotlivými kraji, zejména pokud jde o příhraniční a horské regiony, které se ukazují z epidemiologického hlediska jako velmi rizikové,“ dodává hlavní hygienička.

„Ačkoli epidemie stagnuje, tedy významně neroste, jde o velmi rizikový stav. Pozitivita prováděných diagnostických a klinických testů se stále pohybuje v rozsahu 27 % – 30 %. Kromě situace v nemocnicích je alarmující také výskyt nákazy mezi lidmi staršími 65 let. Za posledních 14 dní v pracovních dnech registrujeme průměrně více než 1 200 nových nákaz u seniorů. Pokud jde o reprodukční číslo R, to je momentálně zhruba na hodnotě 1,“ zmiňuje některé epidemiologické ukazatele ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

„Kapacity, které jsou v nemocnicích určené pro pacienty s onemocněním COVID-19 jsou nadále v naprosté většině obsazeny na maximum, jakkoliv rozdíly mezi kraji existují. Schopnost přijímat pacienty COVID v ČR je nadále udržována za cenu zásadního omezení  elektivní péče,“ říká náměstek ministra zdravotnictví, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý a dodává, že pacienti mohou být případně přemístěni do jiných nemocnic. Pomoc z německé strany není zatím dohodnuta, německá strana nechce přijímat žádné pacienty s rizikem mutované varianty viru, což nelze nikdy vyloučit.

Aktuální opatření, počty pozitivně diagnostikovaných pacientů a další informace související s epidemií COVID-19 je možné sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz, nebo na vládním portálu covid.gov.cz.