ČR: Kabinet odsouhlasil a schválil návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Ministři a ministryně v rámci běžného programu 1. února projednali návrh nového zákona o ochraně oznamovatelů a souvisejícího změnového zákona.

Schválený 1135/20 Návrh zákona o ochraně oznamovatelů spolu s doprovodným změnovým zákonem by měl posílit pozici oznamovatelů protiprávního jednání. Měl by těmto oznamovatelům zajistit ochranu před případným odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele.

Zavádí i povinnost pro povinné subjekty zavést pro nahlašování těchto případů vnitřní oznamovací systém a další náležitosti pro jeho řádné fungování.

Členské státy Evropské unie mají k dispozici dvouletou transpoziční lhůtu k promítnutí směrnice do národních právních řádů. 

Nadační fond proti korupci (NFPK) upozorňuje na zásadní ohrožení demokratických mechanismů a úmyslnou kumulaci citlivých informací o trestním řízení v rukou politicky ovládaného Ministerstva spravedlnosti.

Nfpk Nouzovy Stav Event
(nfpk.cz)

Faktické informace od oznamovatele nedostanou do rukou orgány činné v trestním řízení jako první

Vládou schválený návrh, který předložila ministryně Marie Benešová (ANO), také ustanovuje zřízení agentury na ochranu oznamovatelů pod Ministerstvem spravedlnosti ČR. 

Za poskytnutí ochrany oznamovatelům musí být na Ministerstvo spravedlnosti předány faktické informace o protiprávních aktivitách. Informacemi o protiprávních aktivitách bude tedy prvně disponovat politicky závislý orgán státní správy, a až následně orgány činné v trestním řízení.

Tento model NFPK již dlouhodobě kritizuje, jak formou připomínek, tak i při osobním jednání s ministryní Benešovou. 

„Ministerstvo spravedlnosti naše připomínky, zcela zásadního rázu, ignorovalo a prosadilo mimořádně nebezpečný model kumulace kriticky citlivých informací mimo policii a justici. Domnívám se, že je to další krok k centralizaci informací, jež by mohly potenciálně ohrožovat vládní představitele nebo jejich zájmové vztahy,“ uvádí právník NFPK a whistleblower Ondřej Závodský. 

Ředitel NFPK Karel Škácha doplňuje: „Nadační fond proti korupci byl založen za účelem ochrany lidí, co se s vědomím ohrožení vlastní práce, zdraví a mnohdy i života, rozhodli pomoci společnosti k eliminaci všemožných druhů kriminality. Jenomže vládou předložený návrh těmto osobám nechce pomoci, jak ČR nabádá evropská legislativa, ale zjevně pouze baží po citlivých informacích. Jedná se o další kontrolní mechanismus státu, který byl zcela pohlcen těmi, které má kontrolovat.“

Nadační fond proti korupci oslaví 15. března 2021 své 10-leté výročí a při té příležitosti udělí Ceny za za odvahu za rok 2020.