V poslední době kvůli šíření koronaviru způsobující onemocnění COVID-19 jsou opakovaně skloňovány výrazy jako testování a vakcíny. Mnozí lidé si však kladou prostou otázku – jak se jen léčit, když už jsme nakaženi? Jaká léčiva má člověk použít v případě onemocnění tímto virem SARS-CoV-2?

Kromě antivirotik, jako jsou remdesivir nebo protizánětlivý dexamethazon, Ministerstvo zdravotnictví nyní nově doporučí používání neregistrovaných léčivých přípravků, jež obsahují léčivé látky kasirivimab/imdevimab a bamlavinimab.

Na základě klinického výzkumu léčiv odborných pracovníků se Ministerstvo zdravotnictví usneslo na distribuci, výdeji a užívání k léčbě onemocnění.

Tyto léky jsou vhodné pro pacienty s vysokým rizikem těžkého průběhu klinického stavu.

„Hlavním záměrem je, aby se pacientům s onemocněním COVID-19 dostalo maximální možné péče. Z diskuze klinické skupiny vyplynulo, že tyto léky představují velmi slibnou variantu pro léčení těchto pacientů, což potvrzují také zkušenosti ze zahraničí. Zahájili jsme proto kroky, které je umožní používat, přestože se jedná o dosud neregistrované léčivé přípravky,” řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Léčivé látky kasirivimab / imdevimab a bamlavinimab by se následně používaly v léčbě pacientů s onemocněním COVID-19, u kterých je vysoké riziko těžkého průběhu onemocnění. Jedná se  například o pacienty po transplantacích,” doplnil ministr zdravotnictví.

Dodavatelé by tak mohli dodávat léky přímo do nemocnic, ministerstvo nepředpokládá jejich centrální nákup.

Ministerstvo zdravotnictví požádalo o vyjádření k léčivým přípravkům také Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), do jehož kompetence validace léčivých přípravků spadá.

Vzhledem k probíhající epidemii onemocnění COVID-19 by tak povolení léků bylo v souladu s paragrafem zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, který povoluje distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčiva s ohledem na potvrzené šíření infekčního onemocnění.

Vymezení optimálních cílových skupin nemocných a podmínky pro podání budou definovány ve spolupráci s odbornými společnostmi (např. SÚKL).

S dotazy ke COVID-19 se můžete obracet na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221. Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.