Den 9. září 1965 byl v životě Jamese Stockdala zlomový. Byl to den, kdy v letu sestřelili jeho letoun Douglas A-4 Skyhawk a on, aby si zachránil život, se musel katapultovat.

Toho dne americký admirál upadl do zajetí Severovietnamců. Ale tehdy oni netušili, že zajali velmi, velmi problémového vězně.

Stockdale byl zadržován ve věznici Hỏa Lò, nechvalně známém „Hanoiském Hiltonu“. Brzy navázal komunikaci s americkými válečnými zajatci a vytvořil pravidla pro organizaci vězňů a posílení jejich morálky.

Když týrání amerických válečných zajatců v roce 1969 dosáhlo svého vrcholu, Stockdale byl svými únosci vybrán jako trofej pro jejich propagandu. Věděl, že když bude znetvořený, chlubit se s ním nebudou, a tak si žiletkou skalpoval vlasy na hlavě a pak se udeřil do tváře dřevěnou stoličkou, čímž zmařil plány věznitelů.

„Nikdy si nesmíš splést víru v to, že nakonec zvítězíš… s disciplínou čelit těm nejkrutějším skutečnostem své současné reality.“ – Admirál James Stockdale, držitel Medaile cti

Poté, co Stockdale zjistil, že několik válečných zajatců bylo umučeno k smrti, podřízl si zápěstí, aby ukázal, že raději zemře, než aby se vzdal svým věznitelům. Od té noci se v zařízení zastavila praxe mučení amerických válečných zajatců.

Po sedmi a půl letech věznění v zajetí se Stockdale nakonec v roce 1973 vrátil domů do Spojených států. V roce 1976 mu byla za hrdinství udělena Medaile cti.

Jednou Stockdale pozval na oběd odborníka na management, Jima Collinse, který se ho zeptal, jak to dokázal přežít, když byl ve Vietnamu.

„Nikdy jsem neztratil víru, že to dobře dopadne,“ odpověděl Stockdale. „Nikdy jsem nepochyboval nejen o tom, že se dostanu ven, ale také o tom, že nakonec zvítězím a přeměním zážitek v rozhodující událost svého života, kterou bych zpětně za nic nevyměnil.“

Veterán Stockdale
Admirál James Stockdale, válečný veterán z Vietnamu. (Epoch Times USA)

Collins se potom dotazoval na typy lidí, kteří se z Hanojského Hiltonu nedostali.

„Optimisté,“ zazněla odpověď. A pak to Stockdale vysvětlil.

„Ach, byli to ti, co říkali: ,Do Vánoc budeme venku.‘ A Vánoce přišly a zase odešly. Potom říkali: ,Do Velikonoc budeme venku.‘ A Velikonoce přišly a zase odešly. A pak Den díkůvzdání a pak by to byly zase Vánoce. A zemřeli na zlomené srdce. “

Po chvíli ticha Stockdale dokončil svou myšlenku.

„Toto je velmi důležitá lekce. Nikdy si nesmíte plést víru, že na konci zvítězíte (tu si nikdy nemůžete dovolit ztratit) s disciplínou čelit těm nejkrutějším skutečnostem své současné reality, ať už jsou jakákoli.“

Aby Collins pomohl vedoucím pracovníkům, kteří by později čelili výzvám v podnikání, aplikoval to jako rozumný důvod do svého vedení v hodinách koučingu jako „Stockdaleův paradox“. Koneckonců, pokud toto myšlení může pomoci vojákovi přežít zajatecký tábor, existuje jen velmi málo věcí, u nichž by to nefungovalo.

Proti nepřízni osudu

Historie je plná nepřízní osudu. Ale vzhledem k lidské povaze je také plná lidí, kteří svou vlastní vůlí těžké chvíle překonali.

Jejich příběhy nás v Epoch Times inspirují k tomu, abychom si udrželi směr uprostřed svých vlastních těžkostí, a doufáme, že stejně mohou pomoci i vám.

Protože jednoho dne nás budoucí generace mohou brát jako inspiraci stejně tak, jako my dnes čerpáme inspiraci ze života admirála Stockdalea. Doufáme, že do té doby budeme mít i my několik vlastních úžasných příběhů, které jim můžeme povyprávět.