Oblíbená videoaplikace z Číny TikTok, kterou používají zejména děti a mladiství, se stala terčem evropských spotřebitelů.

Největší česká spotřebitelská organizace dTest se přidala ke svým kolegům ze zastřešující organizace BEUC, aby 16. února podaly stížnost k Evropské komisi na platformu TikTok určenou pro sdílení videí.

„Během několika let se TikTok stal jedním z nejpopulárnějších sociálních médií s milióny uživatelů po celém světě. Přitom porušuje práva uživatelů v masivním měřítku. Nechceme, aby děti a mladiství při své zábavě byli vystaveni všudypřítomné skryté reklamě a nevědomky se proměnili v reklamní billboardy bez práv,“ zdůrazňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Tato aplikace podle ní vážně porušuje práva spotřebitelů v EU a její chování musí být předmětem řádného šetření. Některá ustanovení z „Podmínky služby“ sítě TikTok jsou nejasná a znevýhodňující.

Kromě toho čínská platforma nechrání nezletilé před skrytou reklamou a potenciálně škodlivým obsahem. Uživatelé jsou například zváni k účasti na značkových hashtagových výzvách, kde jsou vybízeni k vytváření příspěvků s konkrétními produkty, přičemž komerční záměr je před uživateli obvykle maskován účastí populárních influencerů.

Další výtkou je, že TikTok neinformuje jasně a srozumitelně uživatele o zpracování osobních údajů, takže uživatelé netuší, jaké osobní údaje jsou vlastně shromažďovány, za jakým účelem a z jakého právního titulu.

„Domníváme se, že toto chování může být v rozporu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a proto jsme společně s našimi zahraničními partnery upozornili příslušné orgány. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů,“ uvedla Hekšová v tiskovém prohlášení.

„Jakmile se zájemce zaregistruje, záhy zjistí, že za českou registrační webovou stránkou už nenajde žádné z podmínek použití této sítě v češtině. To je porušením jednoho ze základních práv spotřebitelů.“

Na otázku Epoch Times, jaká je šance, že firma ByteDance, která TikTok provozuje, sjedná nápravu, Hekšová zareagovala se slovy: ,,Domníváme se, že šance na pozitivní změnu je poměrně velká. Uvědomujeme si, že se jedná o čínskou platformu, ale pokud tato chce působit na evropském trhu, musí se přizpůsobit vysoké úrovni ochrany práv spotřebitelů, která na evropském trhu platí.“

,,Pokud TikTok nebude naše pravidla respektovat, jsou v například v oblasti ochrany osobních údajů k dispozici velmi účinné donucovací nástroje. Mimochodem, orgány na ochranu osobních údajů již TikTok prošetřují, očekáváme, že zjištění BEUC zváží v kontextu probíhajících šetření a přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že TikTok bude GDPR respektovat.

Na nebezpečí spojené s používáním čínských aplikací upozorňuje řada odborníků, kteří poukazují na zneužitelnost citlivých dat. Čínské společnosti mají za povinnost sdílet s čínským režimem všechna data, pokud je o to vláda požádá.

Bývalý americký prezident Donald Trump vydal vloni v listopadu nařízení, kterým zakázal používání TikToku a dalších čínských aplikací v USA z důvodu „ohrožení národní bezpečnosti“. Zákaz by nicméně pozastaven v rámci soudního řízení, k němuž se tvůrci aplikace uchýlili.

TikTok je ze stejných důvodů, společně se stovkami dalších čínských aplikací, zakázán také v Indii, a to od června 2020.