ČR – Od 25. února 2021 platí povinnost nosit respirátor v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, na mezinárodních letištích, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupištích a zastávkách a ve vozidlech, ve kterých nejsou jen členové jedné domácnosti. Je tak stanoveno pro obyvatele starší 15 let. Má to být respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).

Od 1. března je třeba nasadit respirátor či jednu zdravotnickou roušku uvnitř všech staveb, pokud se nejedná o bydliště nebo místo ubytování, a venku v místech, na kterých jsou od sebe osoby vzdálené méně než dva metry.

U respirátorů a roušek nezáleží na tom, z čeho jsou vyrobené, ale jakou normu splňují.

Jaké parametry musí obličejová maska či respirátor splňovat nebo kdo má výjimku z nošení těchto ochranných prostředků se dozvíte v tiskové zprávě a mimořádném opatření.

Použít je možné i dvě jednorázové roušky na sobě. Tento způsob ochrany je však zvolen pouze na přechodnou dobu s ohledem na to, že ne všichni mají možnost si respirátor okamžitě pořídit.

S mimořádným protiepidemickým opatřením přichází Ministerstvo zdravotnictví v reakci na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19.