Ve věci očkování proti nemoci COVID-19 neregistrovanými vakcínami proběhlo zasedání Pacientské rady ministra zdravotnictví. Rada přijala usnesení, kterým vyjádřila svůj nesouhlas s případným použitím neregistrovaných vakcín v rámci očkování proti nemoci COVID-19.

„Zvláště u chronicky nemocných pacientů je velmi důležité postupovat při očkování důsledně, tedy očkovat pouze vakcínami schválenými Evropskou lékovou agenturou, neboť jen díky tomu je zaručena jejich bezpečnost a účinnost. Jsem rád, že Pacientská rada se na tomto dohodla a tento postup podporuje,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Zástupci rady se vyjádřili, že je nutné, aby nejen léčba, ale i prevence nemocí v České republice respektovala pravidla medicíny založené na důkazech a pacienti nebyli potenciálně ohrožováni na zdraví vakcínami, které nezískaly všechna nutná schválení a povolení.

AstraZeneca vyhodnocena jako bezpečná

Podle MZ ČR Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) potvrdila, že vakcínou AstraZeneca lze dále očkovat. Vakcína není spojena se zvýšeným rizikem vzniku krevních sraženin. Dál pokračuje pečlivé sledování hlášení všech poruch srážení krve. Neexistují důkazy o problému, který by se týkal konkrétních šarží.

Na řadě k vakcinaci jsou obyvatelé s chronickým onemocněním

Od 24. března se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu COVID-19.

Do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat pomocí speciálního kódu, který obdrží od svého ambulantního specialisty. Tento specialista je k očkování neregistruje. Jeho úkolem je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi ony chronicky nemocné osoby a kód by tedy měli obdržet.

Pomocí něj je jim zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to na adrese registrace.mzcr.cz. Při samotném očkování se pak prokážou lékařskou zprávou.

Nadále platí, že se chronicky nemocní mohou očkovat u svého praktického lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, do jehož specializovaného pracoviště docházejí.

Pacientská rada je stálý poradní orgán ministra zdravotnictví složený ze zástupců pacientských organizací. Rada má až 25 členů, kteří jsou jmenováni z řad zástupců pacientů vybraných podle přísných kritérií s důrazem na co nejvyrovnanější zastoupení pacientů s různými diagnózami a s přihlédnutím k agendě a kompetencím Ministerstva zdravotnictví ČR.