ČR – Po předchozí vzájemné domluvě přijal nový ministr zdravotnictví Petr Arenberger rezignaci dosavadního ředitele Národního ústavu duševního zdraví, dr. Cyrila Höschla na pozici ředitele. Bude následovat výběrové řízení MZ, které určí jeho nástupce.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.FRCPsych působil na pozici ředitele NÚDZ od jeho založení v roce 2015, kdy ústav vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha, jehož byl ředitelem od roku 1990. Po mnoha letech vysokého pracovního nasazení při budování špičkového výzkumného a klinického pracoviště v oblasti duševního zdraví by se nyní rád věnoval odborným zájmům a činnostem, které v době budování NÚDZ musely jít do značné míry stranou. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger jeho rozhodnutí respektuje.

„Panu řediteli jsem za jeho práci, kterou pro ústav, ale i pro českou a evropskou psychiatrii za několik desítek let odvedl, poděkoval a popřál mu hodně štěstí v jeho osobním životě i v dalších pracovních výzvách,“ uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Národní ústav duševního zdraví je intenzivně zapojen v procesu reformy péče o duševní zdraví, která je jednou z priorit Ministerstva zdravotnictví. Ministr proto věří, že pan profesor bude aktivity reformy nadále podporovat, byť v jiné pozici a s menší tíhou zodpovědnosti za její úspěšný průběh.

Než Ministerstvo zdravotnictví v nejbližší době vypíše na pozici ředitele otevřené výběrové řízení a než bude vybrán nový ředitel, bude instituci nadále řídit stávající ředitel Cyril Höschl.