Vysočina – V Jihlavě byl 20. května 2021 zahájen 20. ročník festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava. Zahájení se odehrálo v gotickém sále jihlavské radnice a později i v 17:00 v DKO Jihlava. Živý stream zahajovacího koncertu bylo možno sledovat online.

Festival klasické hudby je organizovaný od roku 2002 na místech spojených s dětstvím a mládím Gustava Mahlera. Vedle tvorby tohoto skladatele zaznívají i další skladby. Mezinárodní hudební festival propojuje tvorbu věhlasného hudebního skladatele s místy, kde prožil dětství a mládí.

Festival se zrodil v roce 2000, kdy se v nedalekých Kalištích u Humpolce konaly výroční Mahlerovské slavnosti, připomínající 140. výročí Mahlerova narození. Koncerty probíhají převážně v jihlavském kostele Povýšení sv. Kříže a v sále Domu kultury, část programu se odehrává v Kalištích, Mahlerově rodišti. Součástí programu bývají kromě koncertů také divadelní představení, vystoupení pěveckých sborů a promítání dokumentárních snímků s mahlerovskou tématikou.

Podrobnosti o festivalu najdete zde: www.mahler2000.cz.

Nic nebude jako dřív

Horácké divadlo Jihlava – HDJ už také zve na svůj dramaturgický plán na příští sezónu ve výjimečném režimu se slovy:

„Na prvním místě Vám děkujeme za trpělivost a zachování přízně i přes těžkosti, které nám doba přinesla. Také letos předkládáme o něco později plán budoucí sezóny, který jsme s měnící se situací několikrát přepracovali. A opakuje se i to, že musíme do příští sezóny přesunout dva tituly z té stávající…“

Divadelníci si netroufají odhadnout, jak dlouho budou v divadlech platit opatření, která návštěvu představení divákům poměrně znepříjemňují.

Ze všech stran se ozývají hlasy prorokující velké změny, které společnost díky svým zkušenostem z posledních dvou let prodělává: „Nic nebude jako dřív”.

„V situaci, jejímž společným jmenovatelem je pro nás všechny nejistota, je důležité opírat se o jistoty, které lidské společenství buduje už staletí. A jednou z těchto jistot je právě umění a kultura, ty si lidstvo za celou svou existenci nenechalo nikým a ničím vzít,“ sděluje divadelní tým.

„Víme, že svět už nebude nikdy takový, jaký byl před pandemií. Ale to nutně neznamená, že musí být horší. Jsme to my všichni, kdo bude tvořit budoucnost, je jen na nás, jakou si ji uděláme, jakou si ji vysníme.“

Do 82. sezóny Horáckého divadla jsou připraveny tituly plné naděje a snů o „lepších světech”, jako je např. Kniha džunglí, Poklekni před duší nebo Martinů – Česká rapsodie Bohuslavova.

S pevnou vírou v dobrou budoucnost umění i celé společnosti zve divadlo své příznivce.