Vláda ČR se snaží nastavit pravidla pro tzv. covidové pasy. Odsouhlasila i prodloužení ochranné lhůty po prodělání COVID-19 z 90 na 180 dnů.

Od pondělí 24. května 2021 bude lidem, kteří prodělali COVID-19, v případech, kdy je to vyžadováno jako jedna z alternativ umožnění vstupu či poskytnutí služby, prodloužena ochranná lhůta z 90 na 180 dnů. Uznáváno bude i očkování 21 dnů po první dávce. Změny příslušných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda na mimořádném jednání v pátek 21. května 2021.

Prodělané onemocnění COVID-19 je jednou z alternativ systému o-t-n (očkování, test, prodělaná nemoc), jimiž se prokazují například zaměstnanci u zaměstnavatele, děti ve škole, klienti v lázních či v ubytovacích službách nebo osoby vracející se ze zahraničí, aby nemuseli podstupovat covidový test, dosud platí po devadesát dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Od pondělí 24. května se tato lhůta prodlužuje na dvojnásobek, tedy 180 dnů.

Zároveň bude pro tyto účely tam, kde je to mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví vyžadováno, nově uznáváno i absolvování první dávky očkování na COVID-19 u dvoudávkového schématu vakcinace, pokud od jejího podání uplynulo alespoň 21 dnů.

lidé venku
Lidé v ulicích, ilustr. foto. (Craig Ren / Unsplash)

Zrušen zákaz používat šatny ve školách

Další změnou v mimořádných opatřeních, kterou vláda schválila a jež bude platit od pondělí, je zrušení zákazu používat ve školách a školských zařízeních šatny.

Dále se vláda rozhoduje o používání respirátorů v nadcházejícím letním období, během několika týdnů budou stanovena pravidla, která se budou týkat zejména pohybu v obchodech a veřejné dopravě.

Digital Green Certificate

Do české legislativy má být také zavedena novela, v souvislosti se zákony o ochraně veřejného zdraví a o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, která má zanést pravidla pro vydávání certifikátů fyzickým osobám. Tyto certifikáty mají osvědčit skutečnost, že jejich držitelé byli očkováni proti COVID-19, prodělali COVID-19 nebo byli testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu.

Stanovení právního rámce si vyžádá připravované bezprostředně použitelné nařízení Evropské unie, tzv. Digital Green Certificate.

Aby mohl být tzv. covidový pas vydáván i v České republice, je třeba doplnit rozsah údajů, které orgány ochrany veřejného zdraví mohou při plnění úkolů v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívat ze základních registrů a agendových informačních systémů.

Návrh zákona také výslovně zakotvuje zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví stanovit mimořádným opatřením situace, kdy může být tento certifikát využíván. Vláda chce požádat Parlament, aby tento návrh projednal ve zrychleném řízení v režimu legislativní nouze.

Pokračovat bude i diskuse o digitálním zeleném certifikátu, který má být pro občany EU spuštěn během června 2021.