Část konzervativních členů Občanské demokratické strany přišla s iniciativou nazvanou Výzva pravověrným, v níž autoři sami sebe popisují jako členy ODS, „kteří s obavami sledují směřování strany v posledních měsících a letech“. Na uzavřeném setkání skupiny konzervativních členů tak před několika dny vznikla frakce ODS nazvaná Tea Party, pojmenovaná podle stejnojmenného hnutí v americké Republikánské straně. Spoluzakladatelem frakce a jejím mluvčím se stal Luboš Boleček, člen ODS na Praze 2.

Boleček pro server Echo24 uvedl, že frakce si klade za cíl „vrátit pravici české politické scéně“. Na adresu ODS pak dodal: „Máme pocit, že se významným způsobem odklonila od toho, co je zapsáno v její DNA.“

„Tea Party vznikla v ODS v roce 2021 jako přirozená reakce členské základny na rezignaci strany na hodnoty a ideologii, které ODS v minulosti zastávala. Je inspirovaná americkým Republikánským reformním hnutím Tea Party.  Vychází z Hlavních cílů definovaných ve Stanovách ODS, z myšlenek prvního programu ODS – Svoboda a Prosperita ’92 a hlavně ze Čtyřech Poděbradských Artikul ’98.  Základní ideologické předpoklady Tea Party ODS jsou dále definovány jejími vlastními Artikuly,“ uvádějí zakladatelé frakce Tea Party na svých stránkách.

„Od tragické reakce na koronavirus, přes podlehnutí Green dealu, až po spornou účast v středolevicovém projektu SPOLU. Deklarovaný úmysl vedení ODS podílet se po volbách na vládě pirátské radikální levice je pro nás poslední kapkou,“ uvádějí autoři iniciativy.

Zároveň konzervativní frakce vyzývá, aby se k ní připojili i další podobně smýšlející členové ODS. „Víme, že v ODS se stále nachází mnoho pracovitých lidí, kteří stejně jako my touží vyslat signál vedení strany, že s přístupem zrazujícím vlastní ideologii nesouhlasí.“

„Jste-li i Vy jedním z nich, připojte se k našemu petičnímu dokumentu TEA PARTY, který volá po návratu k programu založenému na prosazování svobody a prosperity a který mj. požaduje veřejné odmítnutí povolební spolupráce s piráty či jinými neomarxisty a okamžitě ukončení politiky kovidismu,“ vyzývají autoři.

Níže si můžete přečíst výzvu Tea Party:

Apel ke všem pravověrným stávajícím a bývalým členům ODS 

Stále více a více současných i minulých voličů ODS si zoufale uvědomuje, že v nastávajících parlamentních volbách nemají koho volit, neboť na politické scéně neexistuje strana, která by hájila jejich přirozené zájmy a jejich osobní a ekonomickou svobodu. Ta se přitom vždy tak těžce získává, ale tak lehce ztrácí. 

O to zoufaleji si to uvědomují v situaci, kdy byla pandemie virového onemocnění cíleně zneužita k nebývalému útoku na základní lidské svobody, na základní strukturu společnosti, na její soudržnost a sounáležitost, na její morální hodnoty a její duševní zdraví. 

V této situaci není možno nadále mlčet a nadále pasivně přihlížet, jak ke všem těmto neblahým a vysoce nebezpečným jevům svým politickým činěním (a stejně tak nečiněním) přispívá též politická strana, jejíž jsem byl spoluzakladatelem a která vznikla právě proto, aby vrátila lidem ztracenou osobní a ekonomickou svobodu a vytvořila tak prostor pro prosperitu společnosti. Strana, která by ale zároveň byla hrází proti setrvalým snahám levice tuto osobní a ekonomickou svobodu všemi možnými způsoby erodovat a umenšovat. 

V toku času však z politické praxe ODS tato základní politická úloha zcela vymizela a vznikla z ní strana, která je ochotná na jedné straně zachraňovat definitivně se potápějící TOP 09 a jít do koalice s křesťanskými socialisty, hájícími jen své vlastní zájmy, a na straně druhé zcela vážně uvažovat o povolební koalici s „neomarxisty s počítači“ a spolupodílet se tak na ještě hlubší destrukci občanských a ekonomických svobod. 

Domnívám se proto a jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas, aby pravověrní členové ODS jim odcizenou stranu opět převzali do svých rukou a navrátili její každodenní politickou praxi opět k hájení zájmů lidí, kteří od státu vyžadují jen jedno jediné: vytvoření a ochranu co největšího svobodného prostoru pro jejich pracovitost a podnikavost a pro jejich vlastní cestu ke štěstí, neboť jen tak může opět vzniknout zdravá, bohatá, prosperující, sebevědomá a soudržná společnost.