Když se manažerka volební místnosti v okresu Fulton v Georgii Suzi Voylesová loni v listopadu probírala velkým stohem poštovních hlasovacích lístků, všimla si, že značky u kandidáta Josepha R. Bidena jsou si až znepokojivě podobné. Každý z těchto absenčních hlasů obsahoval dokonale vybarvené bublinky pro Bidena – přičemž každá z těchto zatmavených bublinek obsahovala uvnitř identickou bílou tečku ve tvaru malého půlměsíce, což naznačovalo, že byly označeny inkoustem z toneru, a nikoliv perem nebo tužkou.

K jejímu podezření přispělo i to, že všechny tyto hlasovací lístky byly vytištěné na jiném papíře než ty, s nimiž pracovala v rámci celostátního ručního přepočítávání hlasů. Listopadové prezidentské volby v tomto okrese totiž dopadly s velice těsným výsledkem. Žádný z lístků navíc nebyl přeložený nebo pomačkaný, jak to obvykle pozorovala u hlasovacích lístků zaslaných poštou, které byly vyňaty z obálek.

Bidenovy hlasy zkrátka vypadaly, jako by je někdo zkopíroval na kopírce.

„Všechny byly podivně neporušené,“ uvedla Voylesová s tím, že za dvacet let, co sleduje volby v tomto velkém okrese v Atlantě, nic podobného neviděla.

Nebyla sama. Nejméně tři další volební pracovníci si u stohů absenčních hlasovacích lístků pro Bidena, které okres zpracovával, všimli téhož a připojili se k Voylesové. Pod hrozbou trestu za křivou přísahu odpřisáhli, že lístky vypadaly jako falešné.

Nyní volební kontroloři využili svých místopřísežných prohlášení, aby pomohli přesvědčit státního soudce, aby odpečetil všech 147 000 korespondenčních hlasovacích lístků sečtených ve Fultonu a umožnil podrobnější kontrolu podezřelých hlasovacích lístků pro Bidena kvůli důkazům o padělání. Biden ve Fultonu vyhrál o pouhých 12 000 hlasů díky pozdnímu ohromnému nárůstu korespondenčních hlasovacích lístků, které se sčítaly až poté, co byli volební pozorovatelé vykázáni ze State Farm Areny v Atlantě. Podle stěžovatelů tak mohly být potenciálně uměle vyrobeny desítky tisíc hlasů.

„Je téměř jisté, že u nás ve Fulton County se odehrál velký podvod s absenčními hlasovacími lístky, který se týká 10 000 až 20 000 pravděpodobně falešných hlasovacích lístků,“ řekl Garland Favorito, hlavní žalobce v tomto případě a certifikovaný volební pozorovatel, který vede uskupení VoterGa.org, prosazující integritu voleb ve státě.

Podezřelé hlasovací lístky podle něj zůstávají v úschově volebních úředníků a nejsou přístupné veřejnosti.

„Potvrdili jsme, že v okresním skladu je pět palet hlasovacích lístků zabalených v těsné fólii,“ řekl Favorito v rozhovoru pro RealClearInvestigations (RCI).

Jemu a dalším žalobcům bylo nařízeno, aby se 28. května sešli ve skladu a dohodli se na podmínkách kontroly absenčních hlasovacích lístků. Den před plánovaným setkáním však kraj podal několik návrhů na zamítnutí případu, čímž kontrolu odložil na neurčito.

„21. června se sejdeme u soudu, abychom tyto návrhy vyřešili,“ řekl Favorito. Návrhy označil za další „překážku“, kterou se jim kraj snaží postavit do cesty. Očekává, že jednání o logistice celé inspekce budou obnovena po svátcích 4. července.

Pracovníci okresu Fulton pokračují v počítání hlasů v State Farm Areně v Atlantě, 6. listopadu 2020. (Jessica McGowan / Getty Images)
Pracovníci okresu Fulton pokračují v počítání hlasů v State Farm Areně v Atlantě, 6. listopadu 2020. (Jessica McGowan / Getty Images)

V rámci svého příkazu z 21. května soudce vrchního soudu Brian Amero požádal úředníky, aby sklad nepřetržitě střežili, dokud nebude stanoven termín inspekce. O pouhých osm dní později však došlo k narušení bezpečnosti poté, co zástupci šerifa na několik hodin opustili své stanoviště.

„Vstupní dveře byly [nalezeny] odemčené a dokořán otevřené, v rozporu se soudním příkazem,“ řekl Favorito.

Představitelé okresu potvrdili, že v sobotu 29. května se spustil alarm s detekcí pohybu krátce poté, co kolem 16:00 zástupci odjeli z budovy v hlídkovém voze. Uvedli však, že uzamčená místnost, kde jsou uloženy hlasovací lístky, „nebyla nikdy narušena ani ohrožena“.

Favorita to nepřesvědčilo a jeho právník se snaží získat videozáznam z bezpečnostních kamer v budově. „Jak můžeme s jistotou vědět, že nedošlo k manipulaci s hlasovacími lístky?“ ptá se Favorito, který podle svých slov není voličem Trumpa.

Zpráva o bezpečnostním pochybení upoutala pozornost bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který tvrdí, že jeho prohra s Bidenem byla poznamenána podvody. Ve svém prohlášení naznačil, že se volební úředníci v demokraty ovládaném okrese snaží skrýt důkazy o podvodech. „Bojí se toho, co by se mohlo najít,“ uvedl v prohlášení.

Trump také pozorně sleduje probíhající volební audit v Arizoně, dalším červeném státě, který v roce 2020 zmodral. Pokud se v těchto klíčových státech najdou důkazy o podvodech, mohlo by to pomoci potvrdit podezření, že volby byly Trumpovi a 74 milionům lidí, kteří ho volili, „ukradeny“ – jak si podle nedávného průzkumu myslí 61 procent republikánů – a také poskytnout důkaz o podvodech na voličích, o nichž demokraté a hlavní média dlouho tvrdili, že neexistují.

Tyto případy by mohly být potenciálním podnětem pro další klíčové státy, aby přijaly opatření ke zpřísnění zabezpečení voleb a vymýcení podvodů, včetně přijetí legislativy, která by omezila používání kontroverzních volebních schránek a vyžadovala ověřování podpisů na těchto hlasovacích lístcích. V Georgii bylo v listopadových všeobecných volbách kvůli neplatným podpisům odmítnuto relativně málo korespondenčních lístků, přestože v primárkách bylo kvůli problémům s podpisy vyloučeno několik tisíc lístků.

Georgia nedávno přijala zákon, který hlasovací drop boxy omezuje, ale neodstraňuje. Tento krok poté vyvolal bojkoty po celé zemi, které obviňovaly vedoucí představitele z „potlačování volebního práva“. Stát tyto schránky poprvé instaloval v roce 2020 pod tlakem demokratických skupin, které tvrdily, že úředníci musejí usnadnit hlasování menšinám, které nedůvěřují poště a obávají se jít k volbám ze strachu z covidu.

Volič vhazuje volební lístek do oficiální schránky v Monterey Park v Kalifornii, 5. října 2020. (Frederic J. Brown / AFP via Getty Images)

Z 38 schránek, které Fulton v listopadových volbách rozmístil po celém okrese, bude v budoucnu zachováno osm. Schránky byly z velké části neregulované a nehlídané – byly umístěné venku, otevřené 24 hodin denně a dostupné pro vhazování lístků až do večera volebního dne, což podněcovalo stížnosti na možné umělé navyšování hlasovacích lístků a dvojí hlasování. Nyní však musejí být umístěny uvnitř volebních kanceláří nebo míst pro předčasné hlasování a mohou být k dispozici pouze v době, kdy je předčasné hlasování povoleno. Nový zákon také vyžaduje, aby byly hlasovací lístky vytištěny na speciálním papíře.

Hlasování poštou bylo tradičně vymezeno pro voliče, kteří měli jasně definované a dobře zdokumentované důvody pro svou nepřítomnost ve volební místnosti. Demokraté v klíčových státech však uprostřed voleb a během pandemie koronaviru lobbovali za zmírnění pravidel.

Volební lístky zasílané poštou nebo vhozené do schránek nahrávají chybám a podvodům. Podle nedávných studií je při běžných volbách odmítnut jeden z 20 poštou zaslaných hlasovacích lístků. Jen během demokratických primárek v roce 2020 bylo odmítnuto více než 534 000 korespondenčních hlasovacích lístků.

Přesto republikánští i demokratičtí představitelé v Georgii tvrdí, že ve všeobecných volbách nenašli žádné věrohodné důkazy o rozsáhlých podvodech. Demokraté, stejně jako řada významných médií, odepsali tvrzení Favoritovy skupiny o podvodech coby „konspirační teorie“.

„Není to nic jiného než cirkus, který předvádějí ti, kdo propagují ,velkou lež‘“, že volby vyhrál Trump, nechal se slyšet Robb Pitts, demokratický předseda rady komisařů okresu Fulton. „Kde to skončí? Hlasy byly sečteny. Volby byly certifikovány. Je konec.“

Pitts fakticky ovládá okresní volební komisi prostřednictvím své demokratické zmocněnkyně Mary Carole Cooneyové, která komisi řídí. Oba mají na starosti zajištění palet sporných Bidenových korespondenčních hlasovacích lístků, které čekají na kontrolu v okresním skladu.

Soudce Amero, který je podle federálních volebních záznamů sponzorem demokratů, však cítil povinnost odpečetit hlasovací lístky pro forenzní kontrolu poté, co si přečetl místopřísežná prohlášení předložená volebními pozorovateli. Zde jsou klíčoví svědci případu:

  • Suzi Voylesová, zkušená volební manažerka z Fultonu, která kontrolovala přepočítávání hlasů 14. listopadu ve Světovém kongresovém centru v Georgii, vypověděla, že prozkoumala několik stohů hlasovacích lístků po asi stech lístcích z kartonové krabice označené jako „krabice č. 5-várka absenčních hlasů 28-36“. Uvedla, že tyto hlasovací lístky „pocházely z volebních schránek, které byly rozmístěné po celém okrese Fulton“.

„S většinou hlasovacích lístků již bylo předtím manipulováno, lidé na ně psali a jejich okraje byly opotřebované. Bylo na nich patrné používání,“ napsala ve svém místopřísežném prohlášení ze 17. listopadu. „Jedna várka však upoutala mou pozornost. Byla nedotčená. Byl na nich patrný rozdíl ve struktuře papíru.“ Tyto korespondenční lístky nebyly přeložené, i když byly údajně vyjmuty z obálek.

Všechny až na tři ze 110 hlasovacích lístků v balíku – který byl označen nápisem „State Farm Arena“ – byly označeny pro Bidena a vypadaly jako „identické hlasovací lístky“.

Nejvíce „znepokojivou zvláštností“ byly shodně označené oválky u Bidenova jména. Na každém hlasovacím lístku měla „bublinka vedle jména ,Joseph R. Biden‘ drobnou bílou skvrnku,“ což Voylesovou vedlo k domněnce, že várka 107 Bidenových hlasovacích lístků byla „okopírována“ z jediného hlasovacího lístku.

Voylesová spekulovala, že ve State Farm Areně v Atlantě byly o volební noci „podvodným způsobem přidány další volební lístky [pro Bidena]“.

Bedny s vyplněnými volebními lístky stojící v místnosti pro zpracování absenčních volebních lístků ve State Farm Areně v Atlantě, 2. listopadu 2020. (Megan Varner / Getty Images)

Prázdné místo, které ona a další auditoři viděli na stejném místě oválku vyplněném na 107 hlasovacích lístcích pro Bidena, „pro nás bylo alarmující“, řekla Voylesová v rozhovoru pro RCI. „Každá bublinka byla úplně stejná. To jsem za těch dvacet let (co volby sleduji) nikdy předtím neviděla.“

Když však ona a další pozorovatelé přepočítávání hlasů vyjádřili své obavy okresním volebním úředníkům, „bylo nám řečeno, abychom si s tím nedělali starosti“, řekla Voylesová. „Přišlo mi, že je [integrita] hlasovacích lístků nezajímá.“

Poté, co Voylesová později na věc upozornila v místopřísežných prohlášeních a na státních volebních slyšeních, byla z funkce volební manažerky na volebním oddělení okresu Fulton propuštěna. „Dostala jsem vyhazov za to, že jsem řekla pravdu,“ řekla RCI.

  • Robin Hallová, certifikovaná pozorovatelka přepočítávání hlasů v okrese Fulton, rovněž vypověděla, že byla svědkem řady krabic s hlasovacími lístky označenými „100 % pro Bidena“, které se zdály být „dokonale vyplněné, jako by byly předtištěné s vybraným prezidentským kandidátem“. Uvedla: „Nevypadaly, jako by je někdo vyplnil doma. Všechny vypadaly stejně.“
  • Judy Aubeová také pracovala 14. listopadu ve Světovém kongresovém centru, kde pozorovala totéž: „podezřelé várky“ korespondenčních hlasovacích lístků pro Bidena, jejichž označení vypadalo stejně, jako by byly strojově okopírovány, a ne vyplněny voličem doma.
  • Barbara Hartmanová, další auditorka volebního úřadu, rovněž zapochybovala o pravosti volebních lístků, s nimiž pracovala a které podle ní nebyly nikdy složeny, jak by tomu obvykle bylo u lístků zaslaných v obálce poštou nebo vhozených do schránky. „Absenční hlasovací lístky vypadaly, jako by byly právě z čerstvé hromádky,“ svědčila ve svém místopřísežném prohlášení. „Na hlasovacích lístcích jsem nepozorovala žádné záhyby a nezdálo se mi, že by byly složeny a vloženy do obálek nebo rozeslány poštou.“ Také „většina korespondenčních lístků, které jsem si prohlédla, obsahovala podezřelé, dokonale vyvedené černé bublinky označující Bidena“, uvedla Hartmanová a dodala, že „vypadaly, jako by byly orazítkované“.

Tito zkušení pozorovatelé voleb nenašli pro výše uvedené anomálie jiné věrohodné vysvětlení než možný podvod.

Volební úředníci však přišli s vysvětlením, proč zkoumané korespondenční lístky ve stozích neměly žádné záhyby ani rýhy. Tvrdí, že hlasovací lístky se někdy kopírují na jiný papír, když jsou příliš poškozené na to, aby je bylo možné při sčítání hlasů prohnat jedním ze skenovacích strojů. Poštovní zaměstnanci při doručování nebo volební pracovníci při otevírání a vyjímání z obálek mohou volební lístky potrhat nebo zmačkat, což by mohlo zabránit tomu, aby je přístroje správně přečetly.

Favorito však má podezření, že stovky, ne-li tisíce údajně duplicitních hlasovacích lístků pro Bidena mohou souviset s nárůstem počtu hlasů pro Bidena, který zaznamenal pozdě v noci ve Fulton County poté, co volební úředníci poslali pryč dohlížitele ze State Farm Areny a vytáhli zpod stolů bedny plné hlasovacích lístků a začali je skenovat.

„Vždycky existuje možnost, že to byla práce někoho zevnitř,“ řekl Favorito, profesionální IT odborník, který byl v posledních dvou desetiletích předním zastáncem integrity voleb v Georgii.

Dne 3. listopadu volební úředníci okresu Fulton informovali pozorovatele, že před půlnocí uzavírají sčítací středisko State Farm, načež pokračovali ve sčítání lístků po celou noc, aniž by je někdo sledoval.

„Volební pracovníci nepřinášejí hlasovací lístky poté, co vedoucí odložil jejich zpracování na ráno, neschovávají je pod stolem a pak je nevyndávají ke skenování a sčítání poté, co jejich vedoucí řekne, že pro dnešní večer jsou hotovi se skenováním, a že se jde domů,“ řekl Favorito.

„Jakmile bylo skenování dokončeno, volební křivka ukázala bezprecedentní nárůst hlasů, který zvrátil volby ve prospěch Bidena,“ dodal. Ve skutečnosti „jen něco málo přes půl hodiny poté, co pracovníci naskenovali potenciálně zfalšované hlasovací lístky, ukázala volební křivka více než stotisícový nárůst hlasů ve prospěch Bidena“.

„Odkud se tyto hlasovací lístky vzaly a proč s nimi nakládali tak podezřele?“ ptá se Favorito.

Voyles poznamenal, že okresní volební inspektor, který dohlížel na tajné skenování beden plných hlasovacích lístků, zároveň pomáhá řídit sklad, kde jsou podezřelé hlasovací lístky uloženy.

Naše telefonáty a e-maily adresované Fulton County zůstaly bez odpovědi.

Podobné anomálie, další okresy

Favorito poukázal na to, že možnost toho, že hlasovací lístky byly padělány, existuje i v jiných okresech státu Georgia, nejen ve Fultonu.

Dva demokratičtí volební pracovníci totiž upozornili na podobné anomálie, kterých byli svědky v sousedních okresech DeKalb a Cobb, kde volební proces rovněž kontrolují demokraté.

Carlos E. Silva například v místopřísežném prohlášení ze 17. listopadu prohlásil, že během přepočítávání hlasů, na kterém pracoval v okrese DeKalb, pozoroval podobnou „dokonalou černou bublinku“ na hlasovacích lístcích pro Bidena. A když dohlížel na přepočítávání hlasů v okrese Cobb, přísahal, že „pozoroval, že se při kontrole absenčních hlasovacích lístků objevila stejná dokonalá bublinka, jakou jsem viděl předchozí noc v DeKalbu. Všechny tyto hlasovací lístky měly stejné vlastnosti: všechny byly pro Bidena a měly stejnou dokonalou bublinku“.

Silva, registrovaný demokrat, dodal: „Byly tam tisíce [korespondenčních] hlasovacích lístků, které měly pouze dokonalou bublinku označenou pro Bidena a na zbytku hlasovacího lístku neměly žádné jiné označení.“

Další registrovaná demokratka, Mayra Romerová, vypověděla, že si při sledování přepočítávání hlasů v okrese Cobb County všimla, že „stovky těchto hlasovacích lístků vypadaly bezvadně, byly bez jakýchkoli záhybů nebo pomačkání. Bublinky byly dokonale začerněné … a všechny shodou náhod označovaly Bidena“.

V nedávném článku, který tyto stížnosti na podvody v Georgii i v Arizoně bagatelizoval, deník The New York Times vykreslil Favorita jako „známého konspiračního teoretika“ a naznačil, že je zastáncem konspiračních teorií o 11. září. Jako důkaz deník uvedl knihu, kterou Favorito vydal v roce 2002 a která „zpochybňuje původ útoků z 11. září 2001“.

Na otázku ohledně této knihy Favorito odpověděl: „Moje kniha nepřichází s žádnými teoriemi o tom, co se 11. září stalo. Nezmiňuji se v ní o ničem, co by se týkalo výbušnin“ nastražených ve Světovém obchodním centru, jak spekulovali někteří zastánci konspirace. Podle svých slov v knize spíše probírá obchodní kontakty rodiny Bushů s rodinou bin Ládinů a dalšími bohatými Saúdy, a tvrdí, že válka proti terorismu byla pro Bushe výhodná. Obvinil také Bushovu vládu z „maření“ vyšetřování útoků ze strany FBI.

Favorito o sobě říká, že je „konstitucionalista“ a není ani republikánem, ani Trumpovým příznivcem.

Související články

Přečtěte si také

Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč
Javier Milei v Praze: Svoboda je klíč

V Žofínském paláci v Praze dnes vystoupila celebrita světové politiky, ekonom a prezident Argentiny Javier Milei, který se s přítomnými podělil v několika desítkách minut o své myšlenky.

Ministryně Černochová jednala s argentinským protějškem Petrim o prohloubení spolupráce v obranném průmyslu
Ministryně Černochová jednala s argentinským protějškem Petrim o prohloubení spolupráce v obranném průmyslu

O prohloubení bilaterální spolupráce v obranném průmyslu i současných bezpečnostních výzvách dnes v Praze jednala ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se svým argentinským protějškem Luisem Alfonsem Petrim.

Evropská unie potvrdila 1,4 miliardy eur ze zmrazených ruských aktiv pro Kyjev
Evropská unie potvrdila 1,4 miliardy eur ze zmrazených ruských aktiv pro Kyjev

Evropská unie potvrdila 1,4 miliardy eur (34,9 miliardy Kč) z výnosů ruských aktiv zmrazených v Evropě pro Ukrajinu, uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell

Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“
Skoro polovina majitelů elektromobilů v USA zvažuje návrat ke „spalovákům“

Téměř polovina amerických řidičů elektromobilů zvažuje přechod zpět ke spalovacím motorům, zjistil spotřebitelský průzkum. Celosvětově je toto číslo nižší, přesto o návratu k benzínu a naftě uvažuje skoro třetina dotázaných.

Češi se podílí na výzkumu rentgenové dvojhvězdy v Mléčné dráze
Češi se podílí na výzkumu rentgenové dvojhvězdy v Mléčné dráze

Čeští vědci se podílí na průlomovém výzkumu takzvané rentgenové dvojhvězdy. Jde o jeden z nejenergetičtějších úkazů ve vesmíru.