Nedávná studie ukázala, že počet hospitalizací v souvislosti s covid-19 ve Spojených státech amerických může být značně přehnaný – téměř polovina hospitalizovaných pacientů vykazuje pouze mírné příznaky, což znamená, že mohou být hospitalizováni z důvodů, které nesouvisejí s covidem-19.

Studie (pdf), kterou provedly Harvard Medical School, Tufts Medical Center a Veterans Affairs Healthcare System, je předtištěnou zprávou, která čeká na odborné posouzení.

„Díky rozšířenému očkování zahrnuje současná definice hospitalizací v důsledku covid-19 postupně více mírných nebo doprovodných diagnóz, například případy zjištěné před operací nebo před propuštěním, místo hospitalizací v důsledku závažného průběhu covid-19,” uvádí se ve studii.

Studie poukázala na to, že při rutinním a často povinném screeningovém testování na covid-19 u všech přijatých pacientů může být počet hospitalizací způsobených virem CCP „značně“ nadhodnocen.

„U dětské populace bylo 41 % z hlášených hospitalizací spojených s infekcí SARS-CoV-2 z jiných důvodů než kvůli covidu-19, což jsou míry podobné těm, které byly zjištěny při použití jednoduché definice středně těžkého až těžkého průběhu onemocnění v našem vzorku,“ pokračuje studie starší populace s odkazem na dvě předchozí studie.

Obě pediatrické studie, které již byly recenzovány a publikovány v květnu, dospěly k podobným závěrům. Jedna z nich tvrdila, že většina hospitalizovaných dětí, které byly pozitivně testovány na covid-19, byla asymptomatická nebo měla jiný důvod hospitalizace než covid-19. Druhá studie uváděla, že většina dětí, které byly hospitalizovány na covid-19, byla asymptomatická. Druhá studie dospěla k závěru, že „45 % [hospitalizací] bylo klasifikováno jako nepravděpodobně způsobené SARS-CoV-2“.

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) definuje hospitalizaci kvůli covidu-19 jako každého pacienta, jenž byl přijat do nemocnice do 14 dnů od laboratorně potvrzené diagnózy infekce koronavirem, bez ohledu na důvod přijetí.

Autoři nové studie analyzovali elektronické záznamy více než 47 tisíc hospitalizací v nemocnicích ministerstva pro záležitosti veteránů po celé zemi. Hospitalizovaní pacienti, kteří vyžadovali doplnění kyslíku nebo měli hladinu kyslíku v krvi nižší než 94 %, by byli klasifikováni jako pacienti se středně těžkým až těžkým průběhem onemocnění. Ostatní byli považováni za mírné nebo asymptomatické.

Tato kritéria byla upravena podle stupnice závažnosti covidu-19, kterou sestavil Národní ústav pro zdraví. Průměrný věk pacientů analyzovaných ve zprávě byl 71,1 roku, uvádí studie.

Studie navrhuje, aby CDC zvážilo aktualizaci definice hospitalizací u covidu-19 tak, aby se rozlišovaly hospitalizace způsobené covidem-19 od hospitalizací „souvisejících“ s covid-19.

Studie rovněž uvádí, že dostupnost vakcín proti covidu-19 pomohla snížit podíl středně závažných až závažných hospitalizací. V současnosti je podíl infekcí vyvolaných covidem-19 nejvíce dominován mutací delta.

Z původního článku newyorské redakce deníku The Epoch Times přeložil: Ondřej Horecký