Dva vědci tvrdí, že by státy měly zastavit podávání vakcín proti covidu-19 těhotným a kojícím ženám poté, co znovu analyzovali studii provedenou vědci z amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Zmíněnou studii, která byla v dubnu zveřejněna v časopise New England Journal of Medicine, použilo CDC a zdravotnické agentury v jiných zemích k odůvodnění doporučení očkování těhotných žen a matek těsně po porodu.

„Americká studie více než 35 000 těhotných žen, které byly očkovány mRNA vakcínou proti covidu-19, ukázala, že nežádoucí účinky po očkování byly u těhotných žen velmi podobné ve srovnání s těmi, které těhotné nebyly,“ uvádí australská vláda v příručce (pdf) k očkování žen vakcínou proti covidu.

Studie však byla minulý měsíc opravena poté, co jeden belgický výzkumník vyjádřil své obavy. Vědci z CDC uznali, že měli jasně uvést, že nemohou přesně vypočítat odhad rizika potratů, protože u většiny žen ještě nebyly k dispozici údaje o následném sledování.

Podle dr. Simona Thornleyho, vedoucího lektora v sekci epidemiologie a biostatistiky na Aucklandské univerzitě, a dr. Aleishy Brockové, další novozélandské výzkumnice, oprava některé problémy vyřešila, ale další přetrvávají.

„Závěry článku se podstatně nezměnily, jak se domníváme, že by si zasluhovalo na základě naší opětovné analýzy asociace související s časnou expozicí vakcíně v těhotenství, která naznačuje podstatně zvýšené riziko z pozadí,“ uvedl Thornley v e-mailu pro The Epoch Times.

Thornley a Brocková v článku (pdf) publikovaném v časopise Science, Public Health Policy, and the Law znovu analyzovali data a vypočítali, že výskyt potratů v prvním trimestru je ve skutečnosti 82 % až 91 %.

Z 827 těhotenství nahlášených prostřednictvím registru V-Safe, který provozuje CDC, jich 712 skončilo narozením mrtvého dítěte. Téměř všechna z nich byla u žen, které byly očkovány ve třetím trimestru. Z ostatních těhotenství 104 skončilo potratem. K většině z nich došlo před 13. týdnem těhotenství.

Na základě údajů ze studie a několika odhadů novozélandští vědci vypočítali, že ke spontánním potratům došlo u 81,9 % až 91,2 % žen, které byly očkovány před 20. týdnem těhotenství.

„Zpochybňujeme závěry studie Shimabukuro a kol. na podporu používání mRNA vakcíny v časném těhotenství, které byly nyní narychlo začleněny do mnoha mezinárodních směrnic pro používání vakcín, včetně Nového Zélandu,“ uvedli vědci.

„Předpoklad, že expozice v kohortě ve třetím trimestru je reprezentativní pro účinek expozice v průběhu celého těhotenství, je sporný a ignoruje minulé zkušenosti s léky, jako je thalidomid. Důkazy o bezpečnosti přípravku při použití v prvním a druhém trimestru nelze stanovit, dokud nebudou tyto kohorty sledovány alespoň do perinatálního období nebo dokud nebude stanovena dlouhodobá bezpečnost pro některé z dětí narozených matkám očkovaným během těhotenství,“ dodali.

Poznamenali, že společnost Pfizer na etiketě své vakcíny uvádí, že dostupné údaje o vakcíně „podávané těhotným ženám nejsou dostatečné pro informování o rizicích spojených s vakcínou v těhotenství“.

Výzkumníci CDC dospěli k závěru, že jejich zjištění neprokázala žádné zjevné bezpečnostní signály u těhotných žen, které dostaly vakcíny Pfizer nebo Moderna. Uvedli, že jejich závěry nemusejí nutně vyjadřovat stanovisko CDC, ale agentura na studii odkazuje na svých webových stránkách a použila ji k propagaci očkování těhotných žen a dotaz zaslaný hlavnímu autorovi studie byl předán mluvčí CDC, která poukázala na srpnové prohlášení týkající se studie.

„Jsme si vědomi toho, že některé údaje byly použity k výpočtu vyšší míry potratovosti,“ uvedla tehdy agentura. „Tento výpočet není na základě dostupných údajů vhodný, protože více než 1 000 těhotenství stále probíhalo a údaje o jejich výsledcích nebyly v době zpracování zprávy k dispozici. Přibližně 10–25 % známých těhotenství končí potratem. Odborníci CDC budou i nadále studovat účinky očkování vakcínou proti covidu-19 na těhotenství a pečlivě sledovat případné obavy o bezpečnost.“

Mluvčí rovněž odkázala na dva výzkumné listy týkající se těhotných žen a vakcíny proti covidu-19, které byly mezitím zveřejněny. Jeden z nich byl od výzkumníků CDC, kteří uvedli, že odhadované riziko potratů po očkování je v rozmezí celkového počtu potratů bez ohledu na příčinu. Druhý, od externích výzkumníků, studoval údaje CDC a dospěl k podobnému závěru.

„Tato zjištění jsou uklidňující a mohou pomoci při diskusích o očkování vakcínou proti covidu-19 během těhotenství mezi těhotnými osobami a jejich poskytovateli zdravotní péče,“ uvedla mluvčí a dodala, že „rostoucí počet důkazů o bezpečnosti a účinnosti očkování vakcínou proti covidu-19 během těhotenství ukazuje, že přínosy očkování vakcínou proti covidu-19 převažují nad známými nebo potenciálními riziky“.

Hong Sun, belgický výzkumník, který upozornil na původní problém v první studii CDC, jenž si vyžádal opravu, řekl deníku The Epoch Times, že s opětovnou analýzou Thornleyho a Brockové nesouhlasí.

„I když také navrhuji odstranit z dominanta 700 případů, domnívám se rovněž, že taková rovnice již není platná, jinými slovy, že s danými údaji nelze vypočítat přesnou míru samovolných potratů, a tento názor uznává i CDC. V navazující studii [CDC] je vypočtena přiměřenější míra a považuji ji za rozumný odhad,“ uvedl ve zprávě na LinkedIn.

CDC doporučuje, aby se těhotné ženy až na výjimky nechaly očkovat vakcínou covidu-19.

Thornley si není tak jistý. Podle něj studie sice neprokazují zvýšené riziko při očkování, ale existují určité otázky ohledně výběru účastníků.

„Existují přinejmenším některé otázky týkající se výběru účastníků, které jsou problémem u studií případů a kontrol ve srovnání s kohortovou analýzou, jaká byla zjištěna v údajích CDC. Údaje, které se zabývají touto otázkou bezpečnosti, zejména pokud jde o expozici mRNA vakcínám v raném stádiu těhotenství, jsou z publikovaných důkazů skoupé a zpochybnil bych každého, kdo se domnívá, že jsou jakkoli průkazné,“ uvedl pro The Epoch Times.

„Vzhledem k tomu, že riziko úmrtí nebo závažného následku po infekci covidu-19 je u mladších osob, včetně těhotných, obecně velmi nízké, varujeme před použitím vakcíny vzhledem k existující značné nejistotě,“ dodal.

Přeloženo z původního článku newyorské redakce. (jas)