Zdenka Danková

9. 11. 2021

Vysočina – Komorní tóny dvou harfenistek, Barbory Plaché a Klárky Brabcové, zní ve zdech zámečku, návštěvníci na lavicích pozorně naslouchají. V domáckém prostředí posedávají milovníci hudby i literatury, to vše je spojeno v horním patře Reynkova bývalého obydlí. Po první hodinu ze strun zní skladby M. Grandajana, Jana Křtitele Krumpholze nebo G. Fauré aj. Následuje pásmo literárního čtení básní Jakuba Demla, Miloše Doležala, Zbyňka Hejdy, M. Křenkové, Ivana Martina Jirouse a na závěr přichází Josef Mlejnek osobně číst svoje dílo i básně haiku.

Petrkov Zámek
Komorní tóny dvou harfenistek, Barbory Plaché a Klárky Brabcové, zní ve zdech zámečku, návštěvníci na lavicích pozorně naslouchají. (Z. Danková / ET ČR)

V sobotu 6. listopadu odpoledne je na dvoře petrkovského zámečku umístěn stánek s kávou. Během programu zde místní lidé nabízejí i svařené víno a domácí zákusky nebo chlebíčky. Kombinace venkovního vhledu na dvůr statku a – stoupání po schodišti v bílých zdech do útulného sálu v horním patře – nemá obdoby. Někteří z hostů, kteří sem vcházejí, se ještě znali se syny Bohuslava Reynka, a rádi se vracejí.

Na jaře letošního roku od potomků rodiny Reynkovy zámeček odkoupil Památník národního písemnictví (PNP) a plánuje v něm vytvořit živé místo vzájemného setkávání a kulturních programů.

V neposlední řadě, navazujíc na vazby Reynkovy rodiny na Francii, zde hodlá vytvořit Česko-francouzské centrum.

Skvělým počinem je, že kulturní akce začal PNP pořádat už nyní, ještě v době před opravou zámečku. Letní i podzimní období poskytuje více možností, jak se setkávat uvnitř, na dvoře nebo v zahradě. Nemluvě o tom, že odsud lze najít krásné výhledy do kraje, jaké zde Vysočina nabízí.

Památník národního písemnictví
Logo Památníku národního písemnictví.

Petrkov se nachází na trase cyklostezky č. 4153 z Havlíčkova Brodu na Štoky a dál, poblíž zastavuje rovněž lokálka trati Havlíčkův Brod – Humpolec a pro pěší turistiku je možno využít spojnice naučné stezky Bohuslava Reynka z Havlíčkova Brodu. Zámeček je sice místo poněkud stranou, ale dostupný.

Další kulturní program následuje poslední sobotu v listopadu: 27. 11. a na závěr roku se 18. prosince se bude konat adventní koncert.

Více na: pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Související témata