Měla by Evropská unie zřídit fond pro odškodnění obětí vakcín proti covidu-19? Návrh usnesení v této věci byl již předložen.

Francouzská poslankyně Evropského parlamentu Virginie Joronová (RN), členka uskupení Identita a demokracie v Evropském parlamentu, předložila 23. září návrh usnesení podle článku 143 jednacího řádu Evropského parlamentu o zřízení evropského fondu na odškodnění obětí „vakcín proti covidu-19“.

Joronová do svého návrhu zahrnula všechny vakcíny povolené v Evropské unii, a to jak genetické mRNA vakcíny společností Pfizer/Biontech (Comirnaty) a Moderna (Spikevax), tak vektorové vakcíny společností AstraZeneca (Vaxzevria) a Johnson & Johnson (Janssen).

Návrh usnesení, o němž Evropský parlament zatím nehlasoval, vyzývá Evropskou komisi, aby zřídila „fond na odškodnění obětí vakcíny proti covidu-19“. Parlament EU po schválení návrhu pověří předsedu Parlamentu, aby „předal toto usnesení Komisi a členským státům“.

Kromě toho bylo kritizováno, že Evropská komise vyjednala kupní smlouvy s farmaceutickými společnostmi, aniž by se zajímala o odpovědnost za škodu výrobců léků. Evropská komise je navíc obviňována z toho, že poslanci Evropského parlamentu neměli během jednání ke smlouvám vůbec přístup.

Nežádoucí účinky

V usnesení se uvádí, že Evropská agentura pro léčivé přípravky zaznamenala přibližně milion případů možných nežádoucích účinků vakcín proti covidu-19. Poslankyně Joronová uvedla následující čísla:

435 779 případů s vakcínou Pfizer / BioNTech,
373 285 případů s vakcínou společnosti AstraZeneca,
117 243 případů s vakcínou Moderna,
27 694 případů s vakcínou Janssen.

Dále bylo zdůrazněno, že „tyto nežádoucí účinky jsou někdy závažné“ a že například bylo hlášeno přibližně 75 000 osob, které po podání vakcíny společnosti Pfizer „trpěly závažnými neurologickými nežádoucími účinky“.

Hovoří se také o více než 5 000 úmrtích v EU v důsledku vedlejších účinků vakcín, přičemž většina z nich je údajně způsobena vakcínou společnosti Pfizer (4 198 úmrtí). V 1 053 případech byly smrtelné nežádoucí účinky údajně způsobeny vakcínou společnosti AstraZeneca a v 392 případech přípravkem Moderna. Podle návrhu zemřelo po očkování vakcínou Janssen 138 lidí.

V dalším kroku se bude o návrhu rezoluce hlasovat v Parlamentu, a pokud bude návrh přijat většinou hlasů, stane se usnesením. Tímto usnesením Parlament zaujímá vůči orgánům EU a členským státům stanovisko v podobě výzvy k činnosti, v tomto případě ke zřízení fondu pro oběti.

Usnesení má však rovněž pouze charakter apelu a nepředstavuje právně závazný pokyn pro vedení EU, aby jednalo.

Z původního článku německé redakce deníku The Epoch Times přeložila G. K.