Přes tradiční podporu konzervativců soukromému podnikání dnes velký byznys a korporátní elity nadšeně vycházejí vstříc agendě progresivní levice, ať již jde o prosazování politické korektnosti, genderovou problematiku nebo ekologický aktivismus.

Spojuje je i rostoucí snaha zatlačit nebo obejít národní stát, a vyjmout co nejvíce pravomocí z rukou demokraticky zvolených politiků pomocí mezinárodních smluv a nadnárodních institucí, jako je Evropská unie.

Příkladem může být snaha o stanovení kvót na migranty a jejich přerozdělování v rámci EU, což ovšem vedlo k posílení populistických a euroskeptických stran.

„Liberální západní establishment proto začal vnímat demokracii jako trošku problematickou, jako těžko zvladatelnou, kdy si lidé zvolí něco, co se jim, liberálům nelíbí – třeba brexit nebo Trumpa, a tak se snaží použít všechny nástroje, aby to nějakým způsobem osekali,“ uvedl ve druhé části našeho rozhovoru publicista Andrej Duhan, autor knihy Konzervativní revoluce, se kterým rozmlouváme i nyní.

Celý přepis rozhovoru naleznete zde.