V Talmudu se praví: „Zachráníš-li jednoho člověka, jako bys zachránil svět.“ Je s podivem, a občas o tom mluvíme také v našem pořadu, kolik lidí se domnívá, že zachraňuje celý svět, ale lidé jim moc nejdou.

A pak jsou tací, kteří neprožívají sama sebe v domnění, že jsou zachránci světa a lidstva, ale žijí prostě, přirozeně, nezachraňují svět hesly a transparenty, ale tím, co dělají, zkrátka svou prací, třeba tak, že pomáhají přírodě kolem sebe.

Ale takových není mnoho, a o to zajímavější je s nimi se setkávat. A mezi ně patří sadař Radim Lokoč, který zachraňuje staré a krajové odrůdy ovocných dřevin, a tak také naši historii, byť si to většinou my ostatní neuvědomujeme, protože tento kus historie naší země a krajiny nenajdete v muzeu, ale v přírodě u polních cest, ve starých zahradách, zpustlých sadech. Možná proto se mu také někdy říká „ovocný detektiv“.

Celý rozhovor, včetně textového přepisu na KupreduDomMinulosti.cz.