TÉMA: Nezávislý životní styl

„Rodinné farmy jsou základem odolnosti v době krize,“ míní provozovatelé ekofarmy LukavaNadace pro půdu. „Farmy produkují zdravé místní jídlo, které není třeba dovážet, a pečují o půdu a krajinu.“

Nadace Pro půdu a farma Lukava spolupracují na projektu vzdělávací farmy Konipas, aby mohlo v ČR přibývat více rodinných farem. „Možná je toto období šance pro některé pustit se do vlastního hospodaření,“ nabádají autoři projektu, pro který shánějí finance prostřednictvím projektu Daruj.cz.

„Splnili jsme si sen o vlastním hospodářství a o rodině a dětech, kteří na tom malém hospodářství žijí společně. Za patnáct let farmaření jsme se naučili, jak vytvořit ekologickou farmu na zelené louce (farmu Lukava), kterou se člověk uživí. Teď to chceme předávat dál.” Vypráví zkušení zemědělci Jana a Martin Rosenbaumovi, jak došli k nápadu vzdělávací farmy Konipas.

Vzniká nová zemědělské vzdělávací centrum pro všechny, kteří se chtějí v praxi naučit, co znamená provoz malé rodinné farmy.

„Konipas bude jednak hospodářství s produkcí bio-zeleniny a zároveň zemědělské vzdělávací centrum pro všechny, kteří se chtějí praxí naučit, co znamená provoz malé rodinné farmy,“ vysvětluje koordinátor projektu za Nadaci pro půdu Jan Valeška.

Nadace Pro půdu koupila pozemky a zafinancovala část výstavby vzdělávací farmy. Nadace se snaží pomoci také odbornými radami či hledáním dalších grantových i jiných zdrojů.

Vzdělávací farma Konipas spojuje produkční biofarmu, inovativní využití koní v zemědělství a školící centrum pro začínající zemědělce. Cílem projektu je vytvořit vzorový koncept ukazující životaschopnost agroekologické farmy hospodařící na malé výměře. Farma Konipas bude zapojena do komunitou podporovaného zemědělství (KPZ). 

Realizace farmy je ale podle autorů projektu během na dlouhou trať. V roce 2020 plánují zbudovat zázemí.Staví se svépomocí přístřešek na zemědělské nářadí, plánují se výsadby stromů a krajinné úpravy s několika partnerskými organizacemi.

Nejprve má dojít k prvnímu omezenému provozu. „Dům s ubytováním pro stážisty a kuchyní pro zpracování zemědělských produktů bude možné dostavět nejdříve za tři roky,“ říkají autoři projektu.

Do té doby budou moci budoucí ekologičtí zemědělci spát v maringotce. A právě na ni nyní shánějí peníze. „Přispějte prosím na zakoupení maringotky a umožněte tak prvnímu zájemci o založení rodinné farmy získat zkušenosti už na jaře 2021,“ prosí autoři projektu veřejnost.

TIP: Vzdělávací farma Konipas