Současná pandemie wuchanského koronaviru přiměla některé lidi k zamyšlení, zda je současný přístup společnosti k životu a přírodě správný. Někteří přemýšlejí o zlepšení přístupu k přírodě a jiní hovoří o krizi morálních nebo duchovních hodnot.

Pojďme se podívat na seznam devíti jednoduchých věcí, které může každý udělat pro šetrnější zacházení s přírodou a zvířaty.

Především je zajímavé zamyslet se nad tím, jakou má běžný spotřebitel moc nad ovládáním trhu. Pokud bude nakupovat určité výrobky, bude tím přirozeně podporovat toho výrobce. Potom se tedy vyplatí prověřit si výrobce a zjistit, kdo z nich vyrábí způsobem šetrným k přírodě, a právě toho můžeme každý den svým nákupem jeho výrobků podporovat.

Ano, ekologická a k přírodě šetrná výroba je dnes dražší, ale s větší podporou mohou ekologické firmy růst a ceny jejich výrobků postupně klesat. Ve stejné době mohou postupně zaniknout ty firmy, které naopak prostředí ničí – pokud od nich zákazníci přestanou výrobky nakupovat.

9 snadných možností

  • Podpořte místní farmy a výrobce, které nepoužívají pesticidy, GMO, neošetřují půdu chemikáliemi a nechovají zvířata v klecích a ve špatných podmínkách. Jejich výrobky jsou dražší, ale jejich produkce neubližuje přírodě a zvířatům. Nezatěžuje a neničí přírodu.
  • Nakupujte vejce od slepic chovaných ve volném výběhu na biofarmách krmených dobrou stravou bez GMO. Jsou sice dražší, ale chovají se dobře ke slepicím, mohou volně běhat venku a mají lepší život.
  • Třiďte odpad. Plasty, papír, bio a hliník. Zřiďte si vlastní kompost na bioodpad a truhlík na pěstování bylinek do polévky – šnytlích, petržel, libeček…
  • Používejte ekologicky šetrné prostředky na praní prádla, na nádobí i do záchodu a podobně.
  • Snažte se šetrně nakládat s jídlem, abychom zbytečně nevyhazovali a neplýtvali.
  • Učte děti, jak se šetrně chovat k přírodě, nevyhazovat a sbírat odpadky, neubližovat ani rostlinám ani zvířatům.
  • Zasaďte v přírodě nějaké stromy, například projekt PagoPago ukazuje, jak může běžný člověk najít a vhodně osázet holá míst v krajině.
  • Používejte jen jednu tašku na nakupování. Často si lidé kupují na každý nákup novou tašku nebo pytlíky. Pokuste se šetřit a používejte jednu tašku vícekrát.
  • Šetřete vodou. Nepoužívejte často horkou vodu a pro běžné umývání používejte vodu studenou. Starší vodu v lahvi nebo ve vaně můžete použít na zalévání květin nebo zahrádky, splachování odpadu a podobně.

Zvažme také, že mnoho lidí zapáleně mluví o ochraně přírody a problémech společnosti, ale ve skutečnosti k nápravě věcí nic nepodniknou a jejich nespokojenost stále roste.


TIP: Vzdělávací farma Konipas