Starší generace Francouzů zažila zvláštní druh socialismu a komunismu, který u nás propukl v totalitní a mocenské formě, ale ve Francii měl podobu mírného „socíku“. Tato generace nyní zavírá oči před současnými problémy. Odmítají si je připouštět a jsou vůči nim slepí, říká Lucie Martin Nešporová, která se specializuje na mezinárodní soukromé, rodinné a trestní právo, a oblast lidských práv. Působila také ve Francii jako diplomatka ministerstva zahraničních věcí při Radě Evropy.

Mladší generace, která je konfrontována s realitou a vidí, že socialismus již přestává fungovat, protože z dlouhodobého hlediska vyčerpal fondy společnosti, je nucena reagovat na současnou situaci.

Pro většinu lidí není svoboda slova podstatná, mají jiné priority

Úvodní slovo Martiny Kociánové, moderátorky pořadu:

„Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. To je jeden z klasických citátů geniálního George Orwella, a ten zde nezmiňuji náhodou, protože právě zmíněná slova výstižně charakterizují základní problém a nebezpečí dnešní doby.

Dnes se jako příslovečné houby po dešti vyrojily skupinky, které většinu své energie vynakládají na prosazení svého názoru ve společnosti jako jediného správného a pravdivého. To by ještě nebylo nic tak zvláštního, ani nebezpečného, pokud by argumentovali, diskutovali, zvažovali fakta, jenže to stoupenci ideologií nedokážou.

Jejich hlavním nástrojem, a obávám se, že také jediným, jsou zákazy, rozkazy, tresty, a právě takto usilují o vyvýšení svých postojů nad ostatní, a zničení všech kritických, nebo oponentních hlasů.

Zatím se jim to ve všech případech nedaří, zákony jim to ještě neumožňují. Neumožňují jim zavírat zastánce jiných názorů do vězení, ale ani veřejné lynčování hysterickými aktivisty není nic příjemného. Své o tom ví třeba i světoznámá spisovatelka Joanne Rowlingová, ale také lidé, kteří byli za své názory vyhození z médií, z univerzit, nebo z jiných zaměstnání.

Protože podobných případů přibývá, je asi nejvyšší čas se o ně důkladně zajímat, dokud ještě nějakou svobodu slova máme.

O svobodě slova jako takové, o zákonech, a o tom, kdo a jak je ničí, si nyní budeme povídat s právničkou Lucií Martin Nešporovou.“