Zatímco v médiích a na sociálních sítích se v poslední době objevují zprávy o případech mladších pacientů ležících s covidem-19 na jednotkách intenzivní péče, analýza Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků (SMIS) ukazuje, že jejich počet je velice nízký.

Vědci ze SMIS zkoumali, jaké je skutečné zastoupení mladších ročníků mezi těmito pacienty. Vycházeli přitom z dat Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS).

V úterý pak sdružení zveřejnilo analýzu, která zkoumala situaci v období od 1. září do 20. listopadu. Pacienti ve věku do 24 let tvořili pouze 2,8 % všech lidí ležících na jednotkách intenzivní péče s covidem-19.

Počet lidí s covidem ve věku do 34 let pak tvoří 5,4 % pacientů na jednotkách intenzivní péče. Někteří z těchto pacientů jsou zároveň očkovaní či jsou obézní nebo mají přidružená onemocnění.

Proporce věkových kategorií (kumulativně) pacientů hospitalizovaných na JIP v souvislosti s onemocněním covid-19 (1.9. – 20.11.2021). (SMIS)

„V každém případě, i kdybychom naočkovali celou populaci do 34 let, zatížení jednotek intenzivní péče snížíme o nejvýše cca 5 % (a samozřejmě ne hned). Pokles zatížení JIP touto věkovou skupinou by však byl spíše ještě nižší, neboť jistá (možná významná, viz komorbidity atp.) část z výše uvedených by na JIP skončila i navzdory očkování,“ uvádí se v analýze.

„Tlak na očkování mladé populace… se zdůvodněním nezahltit zdravotní péči je zcela iracionální.“ – doc. Arnošt Komárek

Z dostupných dat je tedy zřejmé, že „tlak na očkování mladé populace … se zdůvodněním nezahltit zdravotní péči je zcela iracionální“, dodává autor analýzy, doc. Arnošt Komárek.

Analýza dále ukazuje, že lidé, kteří se virem nakazili a uzdravili se, už nemají tak silný průběh nemoci při dalším nakažení. Počet takových lidí na jednotkách intenzivní péče je minimální. A´ť už byli lidé očkováni nebo ne, bez ohledu na věk či jiné faktory, nebezpečí silného průběhu je u nich velice malý.

„Očkovaní a neočkovaní se zde dlouhodobě vyskytují přibližně půl na půl,“ uvádí doc. Komárek.

Reinfekce, tedy opětovné nakažení, znamená, že tito lidé byli „někdy v minulosti PCR pozitivní bez ohledu na nekončící debaty o ,protektivní hladině protilátek‘“, dodává doc. Komárek.

Denní počty aktuálně hospitalizovaných v souvislosti s onemocněním covid-19 na JIP kategorizované dle předchozího prodělání onemocnění coivd-19 a očkovacího statutu, data od 1.9. do 21.11.2021. (SMIS)

Zároveň je však patrné, že „počet hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče již 4-5 dnů stagnuje“ a tedy lze předpokládat, že nastane obrat ve vývoji epidemie k lepšímu, „a to bez nutnosti lockdownových opatření“, končí svou analýzu doc. Komárek.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve čtvrtek vydala doporučení pro očkování u dětí od pěti do 11 let vakcínou proti covidu od společností Pfizer/BioNTech. „… přínosy (vakcíny) Comirnaty u dětí od pěti do 11 let převažují nad riziky, a to zejména u těch, jejichž stav zvyšuje nebezpečí těžkého průběhu covidu-19,“ uvedla agentura.