Patří k nejnepříjemnějším a nejtemnějším tématům současné společnosti: krádeže orgánů a obchodování s částmi těl nedobrovolných dárců – vězňů svědomí, obětí etnických čistek a stoupenců náboženských komunit v Číně.

Investigativní novinář a aktivista Mitch Gerber v roce 2021 upozorňoval na několika méně významných platformách na výsledky vyšetřování státem organizovaného obchodu s orgány vězňů svědomí v Číně. I když Gerber sám nepatří k citovaným předním expertům nebo žurnalistickým autoritám, této problematice se věnuje již více než jedno desetiletí a monitoruje vyšetřování řady prestižních nevládních organizací a expertů.

Gerber jako aktivista kritizuje především nečinnost mezinárodního společenství, které by podle něj mělo na čínský režim vyvíjet mnohem větší nátlak, aby zneužívání vězňů ukončilo. Současné mlčení považuje za „selhání“ hodnot.

Na svých stránkách cituje britského filosofa Edmunda Burkeho, který v 17. století prohlásil: „Jediná věc je nezbytná pro triumf zla, totiž, aby dobří lidé nedělali nic.“

Podle vyšetřovací zprávy z roku 2016 (zdroj) činí minimální roční obrat čínských transplantačních center 60 tisíc transplantací lidských orgánů jako jsou ledviny, játra, srdce a další.

Zprávy o zneužívání Tibeťanů, domácích křesťanů, ale také Ujgurů a zejména následovníků meditační praxe Falun Gong byly opakovaně projednávány v Evropském parlamentu v letech 2013 (zdroj) a 2016 (zdroj) a Sněmovně reprezentantů USA v roce 2016 (zdroj). Výsledky vyšetřování a výpovědi svědků byly shromažďovány během mezinárodního soudního tribunálu v Londýně v roce 2019 (zdroj).

Krádeže orgánů a obchodování s nimi se staly „veřejným tajemstvím“

Mitchell Nicolas Gerber, investigativní novinář a aktivista, který příležitostně působí ve Vietnamu. Již dvacet let se věnuje a monitoruje vyšetřování případů zneužívání vězňů svědomí v Číně k orgánovým transplantacím. (zdroj)

Podle Mitche Gerbera je tento znepokojivý proces zneužívání vězňů svědomí „veřejným tajemstvím a je znám všem vládám a institucím, jako je WHO, OSN, organizaci na ochranu lidských práv a manažerům ve vedoucích funkcích velkých nadnárodních korporací“.

Je dlužno také zmínit fakt, že mnozí o výsledcích vyšetřování pochybují, protože ji připadá neuvěřitelné, že by Komunistická strana v Číně mohla takovým způsobem a v tak velkém měřítku zacházet s občany vlastní země.

Podle Gerbera je mezinárodní společenství neschopné zakročit, protože se jednotlivé části společnosti staly závislými na Číně jako na „světové výrobně“ nebo jako na věřiteli v rámci projektu Nové Hedvábné stezky.

Investigativní novinář dále uvedl, že podle výsledků vyšetřování je Komunistická strana Číny přímo zodpovědná za smrt velkého množství lidí. „Jsou to zločinci. Podílejí se na vraždách a zločinech proti lidskosti,“ uvedl Gerber s odvoláním na vyšetřování mezinárodního soudního tribunálu v Londýně v roce 2019.

V rozsudku sedmičlenného soudního tribunálu uvádějí členové tribunálu, že „jsou si jisti – jednohlasně a bez jakýchkoli pochybností – že v Číně se po dlouhé časové období praktikuje nucený odběr orgánů od vězňů svědomí, zahrnující velmi mnoho obětí.“ Úplná zpráva tribunálu byla zveřejněna v březnu 2020. (zdroj)


Video: Mezinárodní sdružení ETAC vysvětluje problematiku násilných odběrů orgánů vězňům svědomí v Číně

ETAC je nevládní mezinárodní koalice právníků, akademiků, etiků, lékařů, výzkumníků a obhájců lidských práv, která usiluje o ukončení nucených odběrů orgánů v Číně. zdroj


Orgány na objednávku

Gerber obvykle vystupuje v menších zpravodajských kanálech a snaží se především upozorňovat na výsledky vyšetřování a na tristní situaci lidských práv v Číně.

Pro zahraniční turisty z celého světa je nabídka transplantace orgánu v Číně lákavá z několika důvodů. V Číně mohou vhodné orgány nalézt velice rychle, dokonce tak rychle, že žádná země, včetně rozvinutých transplantačních velmocí, není schopna v tak krátké době a v takovém množství orgány zajistit.

Experty z mezinárodních nevládních organizací [1] znepokojuje fakt, že v Číně probíhá velký objem transplantací ve stovkách transplantačních center, přitom systém dobrovolného dárcovství není v zemi rozvinutý a ročně zprostředkovává pouze nízké procento z celkového objemu transplantovaných orgánů. Vyšetřování ukazují, že většina transplantovaných orgánů je získávána od nedobrovolných dárců, pronásledovaných a vězněných skupin obyvatel ČLR.

Jedním z expertů, kteří se do vyšetřování zapojili, byl investigativní žurnalista Ethan Gutmann, který svůj sedmiletý terénní výzkum shrnul v knize Jatka (C-press 2015). Kniha dostupná zde.

Ethan Gutmann v rámci výzkumu provedl více než 100 rozhovorů s bývalými čínskými vězni, policisty, lékaři a dalšími zainteresovanými stranami. V rozhovoru pro televizi Fox News uvedl, že čínský režim nejprve od roku 1999 rozvinul praxi zneužívání vězněných příznivců Falun Gongu a následně přesunul svoji pozornost k ujgurské populaci v provincii Sin-ťiang.

„Tím, že se Komunistická strana Číny zaměřila na jedinou populaci v zajetí, se v podstatě vyvinula z toho, co nazývám ‘odebírání orgánů 1.0’ v systém ‘odebírání orgánů 2.0’,“ řekl Gutmann.

Gutmann v pořadu Fox News dále uvedl, že v dnešní době se „systematický výběr zdravých mladých lidí pro odběr orgánů, převoz orgánů do velkých nemocnic a transplantace domácím i zahraničním příjemcům stal rychlejším, efektivnějším a lépe fungujícím“.

Na rozdíl od roku 2006, kdy v této oblasti začali jako první vyšetřovat Kanaďané Kilgour a Matas (zdroj), je dnes tento systém „lépe skrytý před zraky světa,“ říká Gutmann.

Mezinárodní odezva

Plenární zasedání Valného shromáždění OSN, New York 2021. (UN Photo / Manuel Elías)

Na základě činnosti lidskoprávních aktivistů po celém světě obdržel v roce 2018 komisař OSN pro lidská práva ve dvou vlnách celkem 3 miliony podpisů pod mezinárodní petiční kampaň za vyšetřování obvinění čínských nemocnic a transplantačních center ze zneužívání vězňů svědomí.

OSN však na výzvy nereagovala, což experti přičítají tlaku ze strany čínského režimu, neboť Čína je součástí Rady OSN.

Pod tíhou důkazů a vyšetřovacích zpráv začaly mnohé země na situaci v Číně reagovat vydáváním zákonů.

Izrael se stal v roce 2006 první zemí, která zakázala transplantační turistiku do Číny a nákup a prodej orgánů. Po Izraeli následovaly také další státy.

Zákonné úpravy reagující na případy zneužívání transplantační chirurgie v Číně přijaly například Španělsko (2013), Tchaj-wan (2015), Itálie (2016) a další země. V poslední době o přijetí podobné legislativy jednají také KanadaAustrálieBelgieVelká Británie nebo Česká republika.

Článek částečně čerpá z článku německé redakce deníku The Epoch Times, který přeložila G. K. Upravil M. K.


Čínský režim výsledky vyšetřování odmítá

Čínský ministr zahraničí Wang I hovoří během tiskové konference v Pekingu 19. dubna 2019. (NICOLAS ASFOURI / AFP / Getty Images)

Podle Hamida Sabima, právního zástupce zmiňovaného mezinárodního tribunálu v Londýně, tribunál pozval na slyšení i představitele čínského režimu včetně předních čínských zdravotníků a úředníků čínské ambasády v Londýně. Na pozvání však nikdo z nich nereagoval.

Čínský režim obvinění oficiální diplomatickou cestou opakovaně popírá a současné závěry vyšetřování zpochybňuje jako „politicky motivované a nepravdivé“, uvedl list The Guardian, přičemž zároveň nepodal žádné důkazy, které by obvinění a závěry vyvrátily.

Zástupci čínského režimu nepřišli ani na výzvu zástupců českého Senátu, který je vyzval k účasti na veřejném slyšení senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice ohledně petice „Za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu páchané čínským režimem“.

Slyšení se konalo 19. listopadu 2018 v budově Senátu, kde promluvili zástupci petentů a pozvaní experti. Zvláštním hostem byla paní Jü-mei Liou (Yumei Liu) z čínské provincie Liao-ning, která je přímou obětí pronásledování a nyní žije v azylu ve Finsku. Zástupce čínského velvyslanectví se ke slyšení nedostavil.

Zpochybňování výsledků vyšetřování zůstává ze strany čínského režimu pouze na slovní úrovni. V praxi byly také zaznamenány případy aktivního zabraňování ve vyšetřování a utajování informací, které by mohly poskytnout důležité podrobnosti o počtu prováděných transplantací a o zdrojích orgánů.

Ve zprávě Spojených národů z roku 2008 požadovali zvláštní zpravodajové OSN Asma Jahangirová a Manfred Nowak, aby Čína vysvětlila dramatický nárůst počtu orgánů, používaných pro transplantace od roku 2000 do roku 2005, a poukázali na nesoulad mezi vysokým počtem transplantací a poměrně malým počtem známých dárců orgánů.

Ze zprávy OSN je patrné, že čínské úřady popřely, že by měly jakékoliv statistiky transplantací orgánů za období 2000–2005, a prohlásily, že data, z nichž zpráva OSN vychází, pocházejí z kanadské vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň (2006) od bývalého státního návladního Davida Kilgoura a právníka Davida Matase. Čínská strana data kanadské zprávy označila jako „nedoložená“, ale zároveň je věcně nevyvrátila.


Poznámky: [1] WOIPFG je nevládní organizace zaměřující se na vyšetřování trestné činnosti všech institucí, organizací a jednotlivců, kteří se podílejí na represivní kampani čínského režimu vedené proti duchovnímu hnutí Falun Gong v Číně. Organizace byla založena 20. ledna 2003. Sídlí v New Yorku a zavedla globální systém monitorování a sledování ve 110 zemích světa. On-line

ETAC: The International Coalition to End Transplant Abuse in China (Mezinárodní koalice na ukončení zneužívání transplantací v Číně) je koalicí právníků, akademiků, etiků a lékařských profesionálů, výzkumníků, badatelů a lidskoprávních advokátů, která se zasazuje o ukončení násilného odebírání orgánů v Číně. On-line

COHRC: Cina Organ Harvest Research Center je nezisková organizace, která provádí a prezentuje výzkum zneužívání transplantátů v Číně, včetně zabíjení vězňů svědomí pro orgány. On-line (anglicky)

[2] Vyšetřovací zpráva Bloody Harvest – Revised Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China / David Kilgour and David Matas (2007) on-line (anglicky)