Skupina britských zákonodárců navrhla změnu zákona, která by omezila obchod s lidskými orgány v Číně, jež jsou podle mezinárodního soudního tribunálu v Londýně (2019) násilím odebírány vězňům svědomí v Číně, s vědomím a za účasti vládnoucí komunistické strany.

Navrhovaná novela zákona o zdravotnictví a péči byla nazvána „Hra na oliheň“ podle populárního seriálu společnosti Netflix, jenž obsahuje vizuální scény odebírání orgánů.

V pozměňovacím návrhu není uvedena žádná konkrétní země, ale zákonodárci dali jasně najevo, že cílem je zasáhnout do čínského transplantačního průmyslu a obchodování s orgány násilím odebranými vězňům svědomí.

Pozměňovací návrh, který získal podporu poslanců napříč politickým spektrem, by v případě schválení zakázal občanům Spojeného království podstoupit transplantaci v zahraničí, a to konkrétně v případě, že by byla do procesu transplantace zahrnuta forma určitého finančního prospěchu nebo neexistuje jasný dobrovolný souhlasu dárce orgánu.

„Násilné odebírání orgánů v Číně je jedním z nejhorších zločinů proti lidskosti 21. století. Britští občané by jej v žádném případě neměli financovat.“ – Marie Rimmerová, britská poslankyně

Rozhodování členů britského parlamentu mimo jiné ovlivňovaly výsledky mezinárodního soudního tribunálu, který zasedal v Londýně na přelomu let 2018 a 2019. V červnu 2019 dospěl tribunál k závěru, že vězňům svědomí jsou ve velkém měřítku násilně odebírány orgány, a v důsledku toho umírají. Orgány slouží jako obchodní artikl rychle rostoucího čínského transplantačního průmyslu, který ročně vynáší přibližně jednu miliardu dolarů.

V závěrečné zprávě tribunálu se uvádí, že příznivci meditační praxe Falun Gong patří mezi „hlavních oběti těchto praktik“.

Londýnský tribunál v pondělí 17. června 2019 potvrdil existenci velkého množství případů zneužívání vězňů svědomí v čínských nemocnicích ke komerčním transplantacím. (Si Gross)

V červnu letošního roku vydali členové Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva prohlášení, v němž uvedli, že jsou „velmi znepokojeni“ zprávami o „násilném odebírání orgánů“, kterého se dopouští čínský režim a jehož oběťmi jsou menšiny čínských obyvatel – včetně Ujgurů, Tibeťanů, křesťanů nebo praktikujících Falun Gongu.

Členka britského parlamentu Marie Rimmerová. (Richard Townshend / CC BY 3.0)

Marie Rimmerová, poslankyně britského parlamentu a autorka pozměňovacího návrhu, uvedla: „Násilné odebírání orgánů v Číně je jedním z nejhorších zločinů proti lidskosti 21. století. Britští občané by jej v žádném případě neměli financovat.“

„Tento pozměňovací návrh nezastaví obchodování s orgány jako celek, ale ukáže, že Británie dělá vše pro jeho ukončení a že stojíme na správné straně historie,“ řekla Rimmerová.

Novela rovněž reaguje na kontroverzní výstavy lidských těl, která pocházejí z Číny – známé pod názvem Bodies. Novela změní právní předpisy tak, aby těla při převážení přes hranice Británie musela projít stejnou kontrolou jako těla zesnulých, kteří zemřeli na území Spojeného království.

Rimmerová sdělila televizi NTD, že plastinovaná těla čínských vězňů byla vystavena na výstavách v Birminghamu a Londýně, aniž by k vystavování mrtvých těl byl dán jakýkoli souhlas. Podobná výstava se v České republice dostala pod silný tlak během vystavování mrtvých těl pocházejících z Číny na pražském Výstavišti v roce 2017. Pořadatel nebyl schopen doložit identitu těl ani dobrovolné souhlasy zesnulých nebo jejich rodin s vystavováním těl zesnulých.

„To je nepřijatelné,“ míní poslankyně. „Je prostě hrozné, že se tohle děje. Máme povinnost vůči ostatním lidským bytostem, vůči nedotknutelnosti jejich těl a právu je nechat odpočívat v pokoji.“

Pro NTD doplnila, že pozměňovací návrh podepsali zákonodárci ze všech politických stran v Dolní sněmovně.

Z původního článku britské redakce deníku The Epoch Times přeložil P. M. a upravil M. K.

Příznivci meditační praxe Falun Gong se účastní průvodu u příležitosti 22. výročí násilných represí v Číně. (Chung I Ho / The Epoch Times)