Brno – Tradiční vánoční koncert souboru Czech Ensemble Baroque se letos odehraje v brněnském Besedním domě. V týdnu, ve kterém oslavíme Štědrý den, se posluchači mohou naladit na nejkrásnější svátky v roce. Čeká vás vánoční atmosféra, jak ji prožívali kantoři českých kůrů, a v jedné skladbě dokonce zazní famfrnochy, které vyrobil sám dirigent souboru Roman Válek.

Vánoční koncert v Besedním domě letos představí Pastorely a Vánoční mši českých kantorů, jako Koutník či Kopřiva.

Vánoční atmosféra, jak ji prožívali kantoři českých kůrů

Hudba českých kantorů představovala velmi významnou epochu v dějinách naší hudební historie.  Kantorské povolání se velmi často v rodinách dědilo, a proto známe celé rody (Brixi, Benda, Dusík a další), jejichž příslušníci formovali a rozvíjeli hudební myšlení a vnímání mnoha generací. Vedle provozování duchovní hudby na kostelních kůrech mnohdy kantoři i komponovali. Nejčastěji se jednalo o účelové, příležitostné skladby pro kostel, anebo školu, která tvořila předěl mezi hudbou lidovou a hudbou vrcholně artificiální, ke které však jednoznačně směřovala. Specifický útvar – pastorela – pak byl komponován pro dobu vánoční.

Pastorely mají původ už v baroku

Jedná se o drobná vánoční oratoria na lidové texty, respektive na texty v lidovém duchu. Charakteristickým rysem pastorel jsou stylizované dialogy pastýřů, ovlivněné vedle latinských pastorel též lidovými koledami. Jejich obliba v českém prostředí byla dána především českými texty, ale též jednoduchostí hudební faktury: kvintové prodlevy, melodika vytvořená z rozloženého durového kvintakordu, jednoduchá harmonie apod. Spojením výše zmíněných prvků vznikl zajímavý podtyp hudebního dramatu na pomezí lidové hudby a umělého divadla. Ve své podstatě se jedná o opery pro prostý lid.

„V pastorelách se objevují nejenom lidové motivy, ale i citace melodií lidových koled. Tyto malé kantáty, ve kterých vystupují rozličné postavy jako třeba pastýři, tři králové, vesničané a podobně, jsou velmi typickým prvkem české hudební kultury, a proto jsme jim věnovali samostatný vánoční program,“ zve dirigent Roman Válek, který pro tento koncert dokonce vyrobil čtyři famfrnochy.

Famfrnoch

Jedná se o starodávný český lidový rytmický hudební nástroj, patřící do skupiny bicích nástrojů blanozvučných, s neurčitou výškou tónu. Je to hliněná nebo plechová nádoba, která je potažena napnutou měchýřovou blanou a uprostřed je provlečen svazek žíní.

Vánoční koncert Czech Ensemble Baroque a famfrnochy

4. koncert 10. sezóny

21. 12. 19,00 Besední dům, Brno
VÁNOCE ČESKÝCH KANTORŮ

PROGRAM: T. N. Koutník: Pastorely, J. V. Kopřiva: Missa Pastoralis ex D

SOLI M.: Böhmová, L. Netušilová, J. Kubín, J. M. Procházka – zpěv, R. Šeda – Tuba Pastoralis, L. Dušková – flétny a další

PŘEDPRODEJ: on-line na www.smsticket.cz, osobně TIC BRNO, Panenská 1a