Generální ředitelé některých velkých amerických leteckých společností v pondělí varovali, že národní obchod se v podstatě „zastaví“ a dojde k „významnému narušení provozu“ pro letecké pasažéry, pokud nebude technologie 5G v pásmu C v okolí letišť zavedena bezpečně.

Stalo se tak v době, kdy se společnosti Verizon a AT&T chystají zavést svou bezdrátovou technologii nové generace 5G po četných odkladech kvůli obavám, jak by tato technologie mohla ovlivnit lety.

V dopise zaslaném řediteli Národní ekonomické rady Bílého domu Brianu Deesovi, správci FAA Stevu Dicksonovi, ministru dopravy Petu Buttigiegovi a předsedkyni Federální komunikační komise (FCC) Jessice Rosenworcelové generální ředitelé uvedli, že „pokud nebudou naše hlavní uzly způsobilé k létání, drtivá většina cestující a přepravní veřejnosti bude v podstatě odstavena“.

Dopis podepsali generální ředitelé společností American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines a dalších.

„Navzdory nedávné spolupráci a sdílení dat mezi telekomunikačním průmyslem, Federálním úřadem pro letectví (FAA) a leteckým průmyslem čelí komerční letectví ve Spojených státech vážnému narušení cestování a přepravy občanů na základě našeho vyhodnocení dat a diskusí, které probíhaly s cílem vyřešit otázku, jak nejlépe bezpečně nasadit 5G ‚pásmo C‘ v okolí amerických letišť,“ napsali generální ředitelé.

Šéfové leteckých společností požadovali, aby 5G síť byla zavedena všude v zemi „s výjimkou přibližně dvou mil od letištních drah na ovlivněných letištích, jak je definovala FAA 19. ledna 2022“.

„To umožní zavedení 5G technologie a zároveň zabrání škodlivým dopadům na letecký průmysl, cestující veřejnost, dodavatelský řetězec, distribuci vakcín, naši pracovní sílu a širší ekonomiku,“ uvedli generální ředitelé. „Dále žádáme, aby FAA neprodleně identifikoval ty základnové stanice, které jsou nejblíže klíčovým letištním drahám a které je třeba řešit, aby byla zajištěna bezpečnost a zabránilo se narušení v záležitostech, které jsou úzce spojené s tím, co je v dohodě uzavřené 3. ledna 2022.“

„Je zapotřebí okamžitého zásahu, aby se zabránilo významnému narušení provozu pro letecké pasažéry, přepravce, dodavatelský řetězec a dodávky potřebného zdravotnického materiálu. Škody, které vzniknou v důsledku zavedení 19. ledna, jsou podstatně horší, než jsme původně předpokládali,“ uvedli šéfové leteckých společností.

Varovali, že bezdrátová technologie 5G může fakticky způsobit, že tisíce cestujících neodletí a další desetitisíce uvíznou v zahraničí.

Deník Epoch Times se obrátil na skupinu Airlines for America, která dopis zorganizovala, a na FAA s žádostí o komentář.

FAA a další letečtí úředníci se obávají, že využití spektra v pásmu C (4 až 8 gigahertzů) pro bezdrátové služby 5G by mohlo narušit citlivou elektroniku letadel, narušit lety a vést k odklonění některých letů.

Začátkem tohoto měsíce společnosti Verizon a AT&T odmítly žádost Buttigiege a Dicksona o odložení zavedení této technologie s odkazem na obavy o bezpečnost.

O několik dní později však společnosti toto rozhodnutí změnily, když dobrovolně souhlasily s odkladem zavedení a nabídly rozšíření takzvaných „vyloučených zón“ kolem některých letišť na dobu šesti měsíců s tím, že podobná preventivní opatření již byla zavedena ve Francii.

Generální ředitelé tvrdí, že šestiměsíční prodloužení poskytne FAA a leteckým úředníkům více času na prozkoumání potenciálního rušení provozu letadel a na „obnovu všech výškoměrů, které by nemusely splňovat současné normy“.

„Konkrétně po dobu šesti měsíců, do 5. července 2022, přijmeme stejné zóny vyloučení rádiového vysílání v pásmu C, které se již používají ve Francii, s mírnou úpravou, která bude odrážet mírné technické rozdíly ve způsobu nasazení tohoto pásma v obou zemích,“ uvedli v reakci na žádost úředníků.

„Tento přístup – který je jedním z nejkonzervativnějších na světě – by zahrnoval rozsáhlé vyloučené zóny kolem vzletových a přistávacích drah na některých letištích. Výsledkem by bylo další snížení úrovně signálu v pásmu C nejméně desetkrát na vzletové a přistávací dráze nebo během poslední míle konečného přistání a první míle po vzletu,“ uvedly společnosti.

FAA v neděli uvedl, že povolil přibližně 45 procentům flotily amerických komerčních letadel provádět přistání za snížené viditelnosti na mnoha letištích, kde bude 19. ledna spuštěno pásmo C v rámci sítě 5G.

Z původního článku newyorské edice deníku The Epoch Times přeložil: MiC.