Sítě páté generace, neboli sítě 5G, se staly velmi kontroverzním tématem. Zprávy tajných služeb poukazují na možná bezpečnostní rizika. Podle nich je nutné zvážit, koho si státní správa zvolí za dodavatele sítě.

Jedním z problémových dodavatelů je čínská nadnárodní telekomunikační a hardwarová společnost Huawei. Před společností Huawei varovaly tajné služby v USA, Německu, Anglii, ale i České republice.

Data, která by přes síť 5G protékala, by mohla být v případě Huawei zneužívána v neprospěch uživatelů sítě. Hrozí zcizení dat a případný řízený výpadek sítě ze strany čínským režimem řízené Huawei.

Česká tajná služba, BIS, také téma spojuje s hrozbou pronikání čínského vlivu do České republiky. U datových sítí je třeba si uvědomit, že jejich vybudování není něčím, co má vliv jen krátkou dobu. Sítě 2G byly například v provozu od roku 1991, a některé z nich přetrvaly až do tohoto roku, a budou i nadále v provozu. Byly tedy aktuální po dobu 30ti let.

U zmíněných sítí páté generace existuje jako vodítko k době jejich trvání odhad expertů z USA, EvropyČíny, kteří předpokládají zapojení sítí 6G na rok 2030. To znamená, že jakákoliv bezpečnostní rizika sítí 5G budou mít dlouhodobý vliv. Odhadovaná životnost 10 let nemusí být směrodatná, neboť, jak je vidět na zmíněném příkladu sítí 2G, nástup nové řady sítí nevedl k okamžitému ukončení provozu těch starších.

Výběr dodavatele tohoto typu sítí je tak velmi dlouhodobým rozhodnutím.

Závod mezi zeměmi ohledně sítí 5G a spojená bezpečnostní rizika neskončí během jednoho desetiletí, neboť za nějakou dobu nastoupí příprava na sítě šesté generace a vše se bude nejspíše opakovat.