Jana Novotná

18. 2. 2022

Po téměř 40 hodinách jednání o novele pandemického zákona v Poslanecké sněmovně poslanci odhlasovali přerušení schůze. O novele se tak bude znovu jednat dnes od 13 hodin. K přehlasování veta senátorů z minulého týdne jsou nutné ve sněmovně hlasy nejméně 101 z 200 poslanců. V případě, že poslanci novelu schválí, prezident Miloš Zeman je podle svých slov připraven ji podepsat.

Novela budí značné kontroverze. Zatímco zastánci obviňují kritiky z neznalosti či naslouchání dezinformacím a zdůrazňují potřebu efektivně reagovat na případné další vlny covidu-19, kritici mají za to, že případné schválení novely povede k nepřijatelnému zásahu do svobod a práv občanů, závažnému narušení demokratického právního řádu a posunutí České republiky směrem k totalitnímu zřízení. Iniciativa Chcípl pes oznámila od 13 hodin demonstrace proti novele na Malostranském náměstí.

„Musíme mít legislativu, která nám umožní včas zasahovat, zasahovat preventivně a zasahovat takovým způsobem, že to bude mít co nejmenší škody nejenom na hospodářství, ale především na občanech České republiky, na jejich psychice, na školství a na všem tom, kde jsme se museli v posledních letech vypořádat opakovaně s krizovými situacemi,“ uvedl mezi důvody nutnosti přijetí novely ministr zdravotnictví Vlastimil Válek 2. února v rámci svého projevu v Poslanecké sněmovně.

S koncem platnosti stávajícího pandemického zákona (28. února) končí i platnost mimořádných opatření, „která zřizovala například obecně existenci certifikátů, obecně fungování chytré karantény a dalších nástrojů, které de facto aktivně zvou lidi na očkování, posílá jim adresné SMS, a tento celý systém by se vypnul a museli bychom hledat jinou cestu“, uvedl v témže projevu ministr.

Mezi další důvody, proč je podle ministra nutné přijmout novelu pandemického zákona, patří nedostatečné zdůvodnění konkrétních opatření v dosavadním pandemickém zákonu, například o povolení vstupu do restaurací a ubytovacích zařízení pouze očkovaným lidem.

„… opatření, které zřejmě všichni považujeme za velmi rozumné, které platí ve všech zemích. A to je opatření, že do restaurací a do ubytování po dobu platnosti toho opatření, omezenou dobu platnosti, mohou pouze očkovaní. … A správní soud napadá to, že v pandemickém zákonu pro toto opatření není dostatečné zdůvodnění. … A to přesně, tady toto opatření a rozhodnutí správního soudu, je přesně ten důvod na tu otázku, … proč je potřeba novelizovat pandemický zákon,“ uvedl Válek.

Sporné aspekty novely

Právě tento „prostor pro odstranění rovnosti mezi lidmi“ a možnou diskriminaci neočkovaných či očkovaných „pouze“ dvěma dávkami vakcíny apod., kritizuje odborné sdružení právníků Pro Libertate, které je toho názoru, že zákon i novela nejsou v souladu s ústavou a také mezinárodními úmluvami.

„Jsme přesvědčeni, že pandemický zákon i jeho novela jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, jakož i mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána, například s Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: úmluva o lidských právech a medicíně, s Úmluvou o právech dítěte, s nařízením GDPR atd.,“ uvedli zástupci institutu Pro Libertate ve výzvě poslancům a senátorům 21. ledna 2022.

Novela povede k „likvidaci několika zásadních pojistek demokracie a zavede do našeho právního řádu nástroje typické pro totalitní systémy vládnutí s omezením moci zákonodárné i soudní“, uvádějí dále kritici z řad institutu Pro Libertate.

„Právní předpis obdobné struktury, s obdobně širokými, vágně stanovenými pravomocemi výkonné moci, bez jakékoliv účinné možnosti soudní ochrany, nemá v historii demokratických právních řádů obdobu. V historii byly podobné tzv. ,zmocňovací‘ zákony spojeny vždy s totalitní mocí.“

Navrhovaný zákon také obsahuje novelu ustanovení § 62a zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta však podle kritiků „otevírá prostor ke zcela bezprecedentnímu omezení práva na ochranu osobních údajů a soukromí, když vkládá Ministerstvu zdravotnictví pravomoc vytvářet mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření, údaje z ní užívat a dále sdílet“.

Novela výše uvedeného ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví navíc podle kritiků umožňuje nakládání s osobními údaji bez souhlasu subjektů údajů, a to zcela mimo rámec nařízení GDPR. „Tím by ministerstvo mohlo získat dokonce větší pravomoc v nakládání např. s tzv. lokalizačními údaji, než mají orgány činné v trestním řízení,“ dodávají zástupci Pro Libertate na svých stránkách.

„Pandemický zákon nestojí nad ústavou, ani není pod ní. On stojí vedle ní a tím vytváří paralelní svět. Každá totalita nastoupila z demokracie,“ shrnul obavy kritiků předseda Pro Libertate, advokát Tomáš Nielsen, na facebookových stránkách institutu.

Přečtěte si také

Desetina mladých má příznaky těžké deprese, lékaři vyzvali politiky k akci
Desetina mladých má příznaky těžké deprese, lékaři vyzvali politiky k akci

Jeden z deseti mladých dospělých v průzkumu přiznává příznaky těžké deprese, střední příznaky zhruba 16 procent.

Na výrobě komponentu pro F-35 by se mohly podílet české firmy, podepsaly dohodu
Na výrobě komponentu pro F-35 by se mohly podílet české firmy, podepsaly dohodu

Na výrobě součástky pro americké letouny páté generace F-35 by se v budoucnosti mohlo podílet konsorcium českých firem PBS Velká Bíteš, One3D a HiLASE.

Čeští podnikatelé spolu diskutovali na setkání reVize Česka 2024 i za účasti prezidenta Petra Pavla
Čeští podnikatelé spolu diskutovali na setkání reVize Česka 2024 i za účasti prezidenta Petra Pavla

„V krásně zrekonstruované Vindyšově továrně jsem dnes diskutoval s osobnostmi českého byznysu na konferenci reVize Česka,“ uvedl v pondělí prezident Petr Pavel na svém účtu X.

Žáci se mohou přihlásit do druhého kola přijímaček na SŠ, termín je do pátku
Žáci se mohou přihlásit do druhého kola přijímaček na SŠ, termín je do pátku

Uchazeči o studium na středních školách, kteří doposud neuspěli v přijímacím řízení, mohou od dnešního rána podat v systému DiPSy přihlášku do druhého kola.

EU chce zahájit přístupová jednání s Ukrajinou v červnu, přesvědčuje Maďarsko
EU chce zahájit přístupová jednání s Ukrajinou v červnu, přesvědčuje Maďarsko

Evropská unie usiluje o formální zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem do konce června.