Po téměř 40 hodinách jednání o novele pandemického zákona v Poslanecké sněmovně poslanci odhlasovali přerušení schůze. O novele se tak bude znovu jednat dnes od 13 hodin. K přehlasování veta senátorů z minulého týdne jsou nutné ve sněmovně hlasy nejméně 101 z 200 poslanců. V případě, že poslanci novelu schválí, prezident Miloš Zeman je podle svých slov připraven ji podepsat.

Novela budí značné kontroverze. Zatímco zastánci obviňují kritiky z neznalosti či naslouchání dezinformacím a zdůrazňují potřebu efektivně reagovat na případné další vlny covidu-19, kritici mají za to, že případné schválení novely povede k nepřijatelnému zásahu do svobod a práv občanů, závažnému narušení demokratického právního řádu a posunutí České republiky směrem k totalitnímu zřízení. Iniciativa Chcípl pes oznámila od 13 hodin demonstrace proti novele na Malostranském náměstí.

„Musíme mít legislativu, která nám umožní včas zasahovat, zasahovat preventivně a zasahovat takovým způsobem, že to bude mít co nejmenší škody nejenom na hospodářství, ale především na občanech České republiky, na jejich psychice, na školství a na všem tom, kde jsme se museli v posledních letech vypořádat opakovaně s krizovými situacemi,“ uvedl mezi důvody nutnosti přijetí novely ministr zdravotnictví Vlastimil Válek 2. února v rámci svého projevu v Poslanecké sněmovně.

S koncem platnosti stávajícího pandemického zákona (28. února) končí i platnost mimořádných opatření, „která zřizovala například obecně existenci certifikátů, obecně fungování chytré karantény a dalších nástrojů, které de facto aktivně zvou lidi na očkování, posílá jim adresné SMS, a tento celý systém by se vypnul a museli bychom hledat jinou cestu“, uvedl v témže projevu ministr.

Mezi další důvody, proč je podle ministra nutné přijmout novelu pandemického zákona, patří nedostatečné zdůvodnění konkrétních opatření v dosavadním pandemickém zákonu, například o povolení vstupu do restaurací a ubytovacích zařízení pouze očkovaným lidem.

„… opatření, které zřejmě všichni považujeme za velmi rozumné, které platí ve všech zemích. A to je opatření, že do restaurací a do ubytování po dobu platnosti toho opatření, omezenou dobu platnosti, mohou pouze očkovaní. … A správní soud napadá to, že v pandemickém zákonu pro toto opatření není dostatečné zdůvodnění. … A to přesně, tady toto opatření a rozhodnutí správního soudu, je přesně ten důvod na tu otázku, … proč je potřeba novelizovat pandemický zákon,“ uvedl Válek.

Sporné aspekty novely

Právě tento „prostor pro odstranění rovnosti mezi lidmi“ a možnou diskriminaci neočkovaných či očkovaných „pouze“ dvěma dávkami vakcíny apod., kritizuje odborné sdružení právníků Pro Libertate, které je toho názoru, že zákon i novela nejsou v souladu s ústavou a také mezinárodními úmluvami.

„Jsme přesvědčeni, že pandemický zákon i jeho novela jsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, jakož i mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána, například s Úmluvou na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: úmluva o lidských právech a medicíně, s Úmluvou o právech dítěte, s nařízením GDPR atd.,“ uvedli zástupci institutu Pro Libertate ve výzvě poslancům a senátorům 21. ledna 2022.

Novela povede k „likvidaci několika zásadních pojistek demokracie a zavede do našeho právního řádu nástroje typické pro totalitní systémy vládnutí s omezením moci zákonodárné i soudní“, uvádějí dále kritici z řad institutu Pro Libertate.

„Právní předpis obdobné struktury, s obdobně širokými, vágně stanovenými pravomocemi výkonné moci, bez jakékoliv účinné možnosti soudní ochrany, nemá v historii demokratických právních řádů obdobu. V historii byly podobné tzv. ,zmocňovací‘ zákony spojeny vždy s totalitní mocí.“

Navrhovaný zákon také obsahuje novelu ustanovení § 62a zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta však podle kritiků „otevírá prostor ke zcela bezprecedentnímu omezení práva na ochranu osobních údajů a soukromí, když vkládá Ministerstvu zdravotnictví pravomoc vytvářet mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření, údaje z ní užívat a dále sdílet“.

Novela výše uvedeného ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví navíc podle kritiků umožňuje nakládání s osobními údaji bez souhlasu subjektů údajů, a to zcela mimo rámec nařízení GDPR. „Tím by ministerstvo mohlo získat dokonce větší pravomoc v nakládání např. s tzv. lokalizačními údaji, než mají orgány činné v trestním řízení,“ dodávají zástupci Pro Libertate na svých stránkách.

„Pandemický zákon nestojí nad ústavou, ani není pod ní. On stojí vedle ní a tím vytváří paralelní svět. Každá totalita nastoupila z demokracie,“ shrnul obavy kritiků předseda Pro Libertate, advokát Tomáš Nielsen, na facebookových stránkách institutu.