Jemnice – Během smrtné neděle (páté postní neděle) bývalo zvykem, že lidé na vsích vynášeli Smrtku (Moranu), symbolicky odnášeli nebo spalovali Zimu – Smrt. Byla to nejznámější tradice spojená se smrtnou neboli černou nedělí, která se nám dochovala do dnešních dní. V tuto dobu do Velikonoc zbývají dva týdny.

V Jemnici v tuto neděli každým rokem v kostele sv. Stanislava na náměstí uspořádají Křížovou cestu, která se skládá z recitace reliéfků Jaroslava Šlezingera s hudebním doprovodem a zpíváním.

Jaroslav Šlezinger, jemnický rodák, byl vynikajícím sochařem, kterého v 50. letech 20. stol. utýral minulý komunistický režim. R. 2011 sochařovi v parku naproti zámku odhalili bustu, která připomíná ohromný talent a zmařený život jemnického rodáka.

Jemnice Věž
Kostel sv. Stanislava s bílou věží na náměstí v Jemnici. (Z. Danková / ET ČR)

Také 3. dubna v odpoledních hodinách se sešli věřící a místní lidé spolu s panem  děkanem v kostele a recitují pásmo krátkých veršů, která napsal Šlezinger v době největších útrap svého uvěznění, kdy nemohl dostat žádnou pomoc zvenčí a nesměl spatřit svoji ženu a synka. Tenkrát vymodeloval 14 reliéfů Křížové cesty, cyklus komorního formátu. (Podoba tohoto cyklu z pálené hlíny byla po roce 2010 instalována do nově rekonstruované kaple sv. Floriána v Ostrově u Karlových Varů.) Čtrnáct veršů, které napsal ke každému zastavení, odráží hlubokou pokoru ve stavu nejtěžší životní zkoušky.

„Nezoufej ani v největší beznaději a když zdá se Ti, žes vyčerpán a sám, opuštěn, Bůh nedá Ti zemřít v půli cesty. Ve chvíli nejtěžší pošle Ti přítele, aby Tě potěšil, pomohl donést Tvůj kříž…“ Jaroslav Šlezinger, V. zastavení Křížové cesty

Po necelé hodině, když je ukončeno recitování veršů k reliéfkům a dozní poslední tóny varhan v chrámu, místní věřící se zdraví a někteří si předávají drobné dárky. Malé rituály jim přibližují slavnostní období Velikonoc.

Okolí oltáře kostela sv. Stanislava zdobí kříž s Kristem od J. Šlezingera a reliéf Piety, a obraz Ježíše od Míly Doleželové. (Z. Danková / ET ČR)