Zdenka Danková

1. 8. 2022

Česko je jednou z prvních zemí EU, kterým Evropská komise schválila program v oblasti pro posílení schopnosti vyšetřovat specializované formy kriminality. Česko využije prostředky z Operačního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost, který řídí Ministerstvo vnitra. Hlavním příjemcem bude Policie ČR.

Finanční prostředky pro programové období 2021 až 2027 využije hlavně policie na posílení schopnosti vyšetřovat specializované formy kriminality, jako je např. kriminalita v kyberprostoru, uvádí zpráva MV ČR.

Téměř 900 mil. Kč z fondů EU získá Česko ze schváleného Operačního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost.

Ministr vnitra Vít Rakušan k tomu uvedl: „Zatímco celková kriminalita v Česku dlouhodobě klesá, kriminalita na internetu výrazně roste. Boj s tímto negativním fenoménem je jednou z priorit našeho předsednictví EU, i proto považuji rychlé schválení našeho programu za skvělou zprávu a ukázku fungující evropské spolupráce.“

Posílení mezinárodní policejní spolupráce v boji s terorismem

Mezi další zásadní cíle schváleného operačního programu patří posilování mezinárodní policejní spolupráce v souvislosti s terorismem a závažnou organizovanou přeshraniční trestnou činností, a to nejen mezi složkami členských států EU, ale i s třetími zeměmi.

Část prostředků Česko využije na plnění požadavků souvisejících s úpravou unijních informačních a komunikačních systémů, které mimo jiné povede ke zlepšení sběru, zpracování a výměny dat mezi partnery na evropské úrovni s cílem posílit boj se závažnou trestnou činností, uvádí zpráva ministerstva vnitra.

Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost byl schválen Evropskou komisí 25. července 2022, jde o první ze tří operačních programů, za jejichž řízení je odpovědné Ministerstvo vnitra.

Plný text schváleného operačního programu zde.

Související témata