Sdružení Arnika upozornilo na špatné zprávy z Běloruska. „Tamní autoritativní režim se rozhodl odstoupit od Aarhuské úmluvy, která signatářské státy zavazuje k pravdivému informování občanů o stavu životního prostředí. Také lidem zajišťuje právo podílet se na rozhodování o projektech s významnými dopady na přírodu.“

„Bělorus byla jedním z prvních signatářů úmluvy v roce 1998. Její vystoupení z Aarhuského společenství je bohužel jedním z dalších kroků na cestě zpět do sovětské éry,“ komentuje dění Martin Skalský, předseda sdružení Arnika.

Bělorus odstoupila od mezinárodní Aarhuské úmluvy o environmentální demokracii. Podle oficiálního dokumentu OSN podalo Bělorusko oznámení o odstoupení 26. července 2022. Od té doby běží 90denní lhůta, takže oficiálně přestane být Bělorus úmluvou vázaná 24. října 2022. Vydáním dekretu o tom rozhodl prezident Alexandr Lukašenko. Autoritářský režim tak reaguje na dlouhodobou kritiku mezinárodního společenství kvůli pronásledování ochránců životního prostředí.

Jde o první případ odstoupení signatářského státu od této úmluvy. Krok nepochybně přinese další zhoršení situace aktivních občanů země, kteří tím přišli o mezinárodní ochranu svého práva účastnit se rozhodování o místech, kde žijí, obává se Arnika.

Protest proti výstavbě bělaruské jaderné elektrárny Astravec. (Arnika, z. s.)

Měřicí stanice v Charkově poškozena ostřelováním

V ukrajinském Charkově „přežila” ostřelování měřicí stanice, která je součástí občanské monitorovací sítě EcoCity, informuje Martin Zelinka ze družení Arnika. Majitel stanice Valerij ji našel v poškozeném stavu, ale kontaktoval kolegy Arniky z EcoCity, kteří stanici znovu uvedli do provozu na novém místě.

Ta teď slouží k monitoringu ovzduší nedaleko Záporožské jaderné elektrárny, která již byla několikrát ostřelována, a je proto důležité sledovat jakékoliv anomálie v jejím okolí. 

Aarhuská úmluva je obecný termín pro Úmluvu Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Propojuje v sobě práva životního prostředí s lidskými právy.

Zdroj: Arnika, z. s.