Skupina nezávislých německých vědců našla „v předběžném nálezu“ toxické složky – většinou na bázi kovů – ve všech vzorcích anticovidových vakcín, které analyzovala pomocí moderních medicínských a fyzikálních měřicích technik.

Pracovní skupina pro analýzu covidových vakcín sdělila, že některé toxické prvky nalezené v lahvičkách vakcín od firem AstraZeneca, Pfizer a Moderna nebyly v seznamech složek od výrobců uvedeny.

Ve vakcínách byly nalezeny následující kovové prvky:

  • alkalické kovy: cesium (Cs), draslík (K)
  • kovy alkalických zemin: vápník (Ca), baryum (Ba)
  • přechodné kovy: kobalt (Co), železo (Fe), chrom (Cr), titan (Ti)
  • kovy vzácných zemin: cer (Ce), gadolinium (Gd)
  • hliník (Al)
  • prvky 14. skupiny: křemík (Si)
  • chalkogeny: síra (S)

Tyto látky jsou navíc „viditelné pod mikroskopy tmavého pole jako výrazné a složité struktury různých velikostí a lze je jen částečně vysvětlit jako výsledek krystalizačních nebo rozkladných procesů [a] nelze je vysvětlit jako kontaminaci z výrobního procesu,“ uvádějí vědci.

Svá zjištění prohlásili za předběžná.

Zjištění „navazují na práci dalších výzkumníků v mezinárodní komunitě, kteří popsali podobná zjištění, např. Dr. Young, Dr. Nagase, Dr. Botha, Dr. Flemming, Dr, Robert Wakeling a Dr. Noak,“ sdělila pro The Epoch Times Dr. Janci Lindsayová, Ph.D., toxikoložka, která se na studii nepodílela.

„Už jen množství a ucelenost obvinění z kontaminace spolu s podivným mlčením globálních bezpečnostních a regulačních orgánů je znepokojující a zapeklitá, pokud jde o ‚transparentnost‘ a pokračující ujišťování těchto orgánů, že genetické vakcíny jsou ‚bezpečné‘,“ dodala Lindsayová.

Porovnání krystalů v krvi a ve vakcíně. Vlevo jsou krystalické útvary nacházející se v krvi testovaných osob očkovaných vakcínou Comirnaty (BioNTech/Pfizer); obrázky vpravo ukazují, že tyto krystalické útvary se nacházejí také ve vakcíně Comirnaty. (Se svolením Helen Krennové)

Helena Krennová, zakladatelka skupiny, předložila tato zjištění k přezkoumání německým vládním orgánům.

„Předložili jsme je vládním úředníkům a dalším adresátům z médií spolu s platformou open-debate.eu, a to pouze v Německu, Rakousku a Švýcarsku,“ řekla Krennová deníku The Epoch Times.

Mezi dalšími dvěma důležitými nálezy bylo, že ve vzorcích krve očkovaných osob došlo ke „zřejmým změnám“ a že bylo pozorováno úměrně více nežádoucích účinků „stability obalu lipidových nanočástic“.

Lipidová nanočástice je extrémně malá částice, membrána rozpustná v tucích, která je „přepravcem“ mRNA.

Metodika

„Analýzou malých vzorků živé krve očkovaných i neočkovaných osob jsme zjistili, že umělá inteligence (AI) dokáže se 100% spolehlivostí rozlišit krev očkovaných a neočkovaných osob. To naznačuje, že anticovidové vakcíny mohou působit dlouhodobé změny ve složení krve očkované osoby, aniž by si tato osoba byla těchto změn vědoma,“ uvádí se ve studii.

Zjištění akutních a chronických fyziologických změn v krvi osob očkovaných vakcínami, které byly důsledně rozeznány pomocí softwaru umělé inteligence, „rovněž odráží zjištění mnoha dalších výzkumníků a podporuje tvrzení o kontaminaci a/nebo pančování“, sdělila Lindsayová.

„Zjistili jsme, že vakcíny proti covidu-19 obsahují kromě kontaminantů i látky, jejichž účel nejsme schopni určit,“ uvádí se v jejich studii.

Skupinu tvoří 60 členů, mezi nimiž jsou lékaři, fyzikové, chemici, mikrobiologové a odborníci na alternativní medicínu, s podporou právníků a psychologů.

Anomální objekty ve vektorové vakcíně společnosti Johnson & Johnson Janssen. Je třeba poznamenat, že objekty tohoto typu nebyly nalezeny ve všech vzorcích. (Se svolením Helen Krennové)

Vědci tvrdí, že jejich výsledky byly potvrzeny pomocí následujících měřicích technik: „rastrovací elektronové mikroskopie (SEM), energeticky disperzní rentgenové spektroskopie (EDX), hmotnostní spektroskopie (MS), analýzy indukčně vázané plazmy (ICP), mikroskopie světlého pole (BFM), mikroskopie tmavého pole (DFM) a diagnostiky obrazu živé krve, jakož i analýzy snímků pomocí umělé inteligence“.

Analytici vysvětlují, že spolupracovali s dalšími skupinami v různých zemích, které prováděly podobná šetření a získaly výsledky shodující se s jejich vlastními.

„Výsledky naší analýzy vakcín lze tudíž považovat za křížově ověřené,“ uvádí se v sumarizační zprávě o jejich zjištěních.

„Je ovšem třeba vzít na vědomí, že práce [německé pracovní skupiny] je popsána jako ‚předběžné závěry‘, které dosud nebyly publikovány v recenzovaném časopise, a že není znám řetězec kontroly ani identita mnoha z těchto vědců. Nicméně v tomto silně výbušném a cenzurovaném klimatu týkajícího se jakéhokoliv zpochybňování ‚bezpečnosti a účinnosti‘ genetických vakcín mohu sama potvrdit, že při provádění základního výzkumu jsme se setkali s překážkami; natož při publikování výzkumu v recenzovaném časopise,“ řekla Lindsayová.

Vakcína Comirnaty od společnosti BioNTech/Pfizer vykazuje rozmanitost a velké množství neobvyklých objektů. Obrovské množství krystalických destiček a tvarů lze jen stěží interpretovat jako nečistoty. Objevují se pravidelně a ve velkém množství ve všech vzorcích. (Se svolením Helen Krennové)

Společnosti Astra Zeneca, Moderna, Pfizer a J&J na žádost o komentář do doby publikování nereagovaly.

Překlad původního článku: J. S.