Rakovina plic představuje vážné civilizační onemocnění, jemuž podlehne až 85 % pacientů u nás v ČR. Z ohrožení nejsou vyřazeni ani nekuřáci, i když typickými pacienty bývají kuřáci. Tato choroba se nevyhýbá ani těm, kteří nikdy nekouřili. Není snadné včas odhalit onemocnění v počáteční fázi, protože na začátku onemocnění nejenže nebolí, ale také se ani neprojevuje typickými příznaky, jako je kašel a dušnost, které by pacienta přivedly k lékaři. O to zrádnější rakovina plic je, proto není radno podceňovat příznaky a ignorovat prevenci. Úplného vyléčení je možné v současnosti dosáhnout pouze chirurgickým odstraněním nádoru, podmínkou však je odhalení onemocnění v počáteční fázi.

Když byla středoškolskému učiteli chemie Walteru Whiteovi z kultovního seriálu Breaking Bad (v Česku Perníkový táta) diagnostikována rakovina plic, nemohl tomu uvěřit – vždyť nikdy nekouřil. Později mu došlo, že může jít o následek chemických pokusů, kdy se vinou nedostatečné ochrany nadýchal karcinogenních výparů. To se však neděje pouze ve filmech a seriálech – podobně může rakovina plic zaútočit na kohokoliv z nás.

Hlavním rizikovým faktorem je sice kouření, ale velkou hrozbou je rovněž vystavení karcinogenům v prostředí, zejména azbestu, radonu a znečištění ovzduší. V posledních letech se intenzivně zkoumá také role vysokého výskytu nádorových onemocnění v rodině, tedy spojitost s dědičnými genetickými mutacemi, způsobující zvýšenou dispozici k rozvoji zhoubných nádorů.

Příběh sportovkyně, jež nikdy nekouřila

Mezi celoživotní nekuřáky, kteří onemocněli rakovinou plic, patří také paní Ilona Mančíková, úspěšná manažerka, sportovkyně a celoživotní nekuřačka. Jak říká v rozhovoru pro vzdělávací platformu Plíce.online, k lékaři ji přivedl přetrvávající kašel po prodělaném onemocnění covid-19. Díky tomu byl nádor odhalen ve stádiu, které bylo možné operovat.

„Nikdy jsem nekouřila, ani nikdo z mé rodiny. Přesto mám rakovinu plic. Kuřákům bych chtěla vzkázat: přestaňte kouřit, když tím můžete snížit riziko nejen své, ale také svých blízkých ohrožených pasivním kouřením,“ nabádá I. Mančíková, která úspěšně prošla léčbou rakoviny plic – nádor se povedlo odstranit chirurgicky.

Každoročně onemocní rakovinou plic přibližně 6 500 Čechů. Asi 5 400 lidí ročně onemocnění podlehne. U 85 % pacientů je nemoc objevena pozdě, tedy ve stádiu, které už nelze vyléčit. Mnohým z nich by však lékaři mohli zachránit život, kdyby se nádor podařilo odhalit včas.

Od ledna letošního roku byl proto v Česku spuštěn národní program časného záchytu rakoviny plic. Jak ale ukázal červencový reprezentativní průzkum, povědomí o programu je u dospělých Čechů zatím nízké.

Letité kuřáky, pro které je program určen, by o screeningu měli informovat praktičtí lékaři. Na účast v programu se ale mohou lékaře zeptat i sami.

„Na program časného záchytu karcinomu plic by se měli svého praktického lékaře zeptat všichni současní i bývalí kuřáci. Ošetřující lékař doporučí pneumologické vyšetření na základě zátěže – počtu vykouřených cigaret a roků, kdy pacient kouřil. Počáteční stadia karcinomu plic nemají příznaky a pro úspěch léčby je zásadní, aby byl nádor odhalen co nejdříve,“ popisuje MUDr. Jana Krejčí, pneumoonkoložka z Fakultní nemocnice Bulovka.

plíce rtg
Pohled na rentgenový snímek plic kuřáka na nedatované fotografii. (Foto s laskavým svolením Americké společnosti pro boj proti rakovině prostřednictvím Getty Images)

Diagnóza a život po ní

Pro odhalení nádoru na plicích slouží především bezbolestná zobrazovací metoda CT (počítačová tomografie), která je také využívána v rámci programu časného záchytu. V případě nálezu na plicích následuje bronchoskopické vyšetření a odběr vzorku nádorové tkáně, aby bylo možné zjistit, o jaký typ nádoru se jedná, a stanovit vhodnou léčbu. Chirurgicky je možné léčit pouze pacienty bez vzdálených metastáz, avšak léčba pokročilých stádií rakoviny plic zaznamenala v posledních letech velký rozvoj. Především díky moderní imunoterapii je možné zajistit dobrou kvalitu života a jeho prodloužení až o několik let.

Z červencového reprezentativního průzkumu vyplývá, že 83 % respondentů souhlasí s tím, že rakovinou plic může onemocnět i nekuřák. Zároveň téměř polovina respondentů si myslí, že většina pacientů s rakovinou plic si onemocnění přivodila svým životním stylem. Jedná se o stigma, které může ovlivnit pacientovu psychiku a postoj k vlastní léčbě. Kuřáci často bojují s pocity viny, že si za nemoc „mohou sami“. Nekuřáci s rakovinou plic mohou zase zažívat pocity nespravedlnosti a křivdy, protože onemocněli i přesto, že se kouření vyhýbali.

Kromě léčby je pro pacienty proto velmi důležitá i podpora nejbližších, protože psychika je důležitá pro zvládnutí situace po sdělení diagnózy i následné léčby. Jako vhodný doplněk je doporučována také jóga a meditace.

Při hledání informací, ale také psychologické a sociální podpory, se mohou pacienti i jejich blízcí obrátit na nově vzniklý web PROdýchej neziskové organizace Amelie, z.s.