Až 14 procent českých dětí zažívá násilí v rodinách. Situace se také vlivem covidové pandemie a celkové nejistoty související s válkou na Ukrajině nadále zhoršuje. Rodiče mají v mnoha případech posunutou hranici násilí a nejsou schopni včas rozpoznat, že se dítě nachází v kritické situaci a je třeba mu pomoci.

Dosud však trvalo měsíce až roky, než se dítě od okamžiku, kdy bylo v rodině identifikováno násilí, dostalo k odborníkovi, který mu specializovanou pomoc poskytl. Proto vláda v čele s ministerstvem práce a sociálních věcí chystá legislativní změnu. Děti, které se ocitnou v bezvýchodné situaci v rámci rodiny, by se měly dostat co nejdříve k psychologovi bez nutnosti přílišného čekání.

Ve čtvrtek 15. září bylo otevřeno první Dětské advokační centrum (DAC) v České republice, které by mělo celý proces pomoci zjednodušit a také poskytnout dětem citlivější péči. DAC otevřelo Centrum LOCIKA ve spolupráci s Nadací Sirius. Fungování centra DAC má být založeno na „úzké mezioborové spolupráci všech zainteresovaných stran“, tj. Policie ČR, Orgánů sociálně právní ochrany dětí, státních zástupců a pracovníků DAC. Centrum zároveň poskytne péči dítěti a jeho rodině na jednom místě.

„Je potřeba jednat v zájmu dětí tak, aby pomoc přišla citlivě a hlavně včas, což se neděje. To je také jedním z důvodů, proč těchto případů je velmi málo oznámeno a řešeno – většina aktérů totiž ví, jak to funguje – nebo spíše nefunguje – a nevěří, že by se dětem dalo účinně pomoci,“ uvedla Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA.

„Podle zkušeností pracovníků Centra LOCIKA rodina, ve které žena i děti byly obětí závažného domácího násilí, se při vyšetřování a poskytování následné pomoci dostane do kontaktu s 47 různými osobami na 15 různých místech. S dětmi mluví po dobu vyšetřování a řešení případu 29 různých osob, jsou podrobeny dvěma typům soudně-znaleckého zkoumání a několika typům výslechů (na OSPOD, na policii a u soudu). Tato péče o rodinu stojí 1,3 milionu korun, ačkoli děti poprvé mluví s psychologem až po 6,5 měsících od rozhodné události, kdy v rodině zasahovala PČR,“ uvádí Centrum LOCIKA ve své tiskové zprávě.

Informační letáky DAC. (Centrum Locika)

Ve čtvrtek se pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské (KDU-ČSL) také sešli odborníci u kulatého stolu, kde celou problematiku dále projednávali.

„Jsem ráda, že Centrum Locika stojí u zrodu komplexní a rychlé pomoci dětem týraným a zneužívaným, pomoci, jakou je vznik Advokačního centra. Věřím, že toto centrum nezůstane jediné, neboť pomoc potřebují děti ve všech koutech naší země, nejen v Praze. A věřím, že se nám to ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Centrem Locika a na základě zkušeností z jiných zemí, kde tato pomoc pro děti již funguje, podaří,“ uvedla poslankyně Golasowská.

Ve čtvrtek 15. září se konal kulatý stůl odborníků, na němž zazněly příspěvky na téma zlepšení ochrany týraných dětí. (Centrum Locika)

Úvodního slova v rámci kulatého stolu se ujal místopředseda Vlády ČR a ministr práce a sociálních věcí, Marian Jurečka (KDU-ČSL), který představil legislativní změny umožňující vznik a rozvoj DAC v rámci České republiky jako reakci na zhoršující se společenskou situaci násilí v rodinách a situaci dětí.

„Děti ohrožené násilím v rodinách jsou obzvláště zranitelné a potřebují naši cílenou podporu a pomoc. Podporuji proto všechny aktivity, které pomohou k ukotvení systémové odborné pomoci. Jedině ta zajistí včasnou pomoc ve chvílích, kdy ji děti potřebují nejvíce. Velmi také oceňuji práci Centra Locika, které na základě zahraniční dobré praxe vytvořilo multidisciplinární centra, kde děti i jejich blízcí dostanou komplexní pomoc a poradenství,“ vyzdvihl iniciativu Jurečka. 

Pro děti byla rovněž zřízena chatovací linka, na níž se mohou spojit se zástupci Centra Locika – pro děti je totiž chatování přirozenější forma než telefonický rozhovor.

„Za posledních sedm let bylo utýráno celkem 39 dětí a dalších 700 má trvalé následky. Dohromady 304 dívek otěhotnělo v důsledku znásilnění a 12 500 dětí potřebovalo péči psychologa. To jsou alarmující čísla, která dokazují, jak je pomoc potřebná,“ dodává ředitelka Nadace Sirius Dana Lipová.

Koncept DAC představila na mezinárodním expertním stole Olivia Lind Haldorssonová, ředitelka organizace PROMISE, která sdružuje 36 takovýchto center z více než 22 zemí v Evropě.

Slovenskou praxi v rámci kulatého stolu představila Mária Vargová, ředitelka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, které jako organizační složka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR existuje již od roku 2014.

S využitím tiskových zpráv poslankyně Pavly Golasowské a Centra Locika.