foto: Ilustrační záběr. (Julia Zolotova / Unsplash)

Většina enzymů se dělí do dvou kategorií. Trávicí enzymy pomáhají rozkládat potravu, zatímco systémové enzymy pocházející z potravy působí proti nežádoucím bílkovinám a škodlivým buňkám, jako jsou rakovinné buňky. Systémové enzymy podporují normální zánětlivý proces v těle.

Fibrin (rovněž zvaný fibrinogen) je nerozpustná bílkovina, kterou tělo využívá při hojení a opravě ran. Fibrin se může v těle hromadit a projevovat se jako zjizvená tkáň. Například plicní fibróza je nahromadění fibrinu v plicní tkáni.

Serapeptáza (psáno také jako serrapeptáza), známá také jako seratiopeptidáza nebo seralyzin, je systémový enzym, konkrétně se jedná o proteolytický enzym. Serrapeptáza byla poprvé odvozena z druhu bakterií, které se nacházejí ve střevě bource morušového. Tato bakterie, Serratia mercesans E1, produkuje serapeptázu, která pomáhá rozkládat kokon bource morušového, aby se mohl motýl osvobodit.

Přehledová studie z roku 2020 shrnuje, že serapeptáza má obrovské využití v terapeutických oblastech, které bylo potvrzeno několika studiemi in vitro, in vivo a klinickými studiemi. „Tato využití lze přičíst jejím všestranným vlastnostem, včetně protizánětlivých, protibiofilových, analgetických, antiedematózních a fibrinolytických účinků,“ uvádí se ve studii.

Serapeptáza se používá u široké škály zdravotních problémů (zdroje: [1], [2], [3], [4], [5])

 • léčba bolesti a zánětu
 • syndrom karpálního tunelu
 • revmatoidní artritida
 • bronchitida
 • zánět vedlejších nosních dutin
 • hojení ran
 • poúrazové otoky
 • výrony
 • přetržené vazy
 • chronické otoky a zranění
 • opuchání prsou (zdroj)
 • autoimunitní onemocnění
 • jizvy
 • fibrocystické onemocnění prsu
 • endometrióza
 • děložní myomy
 • plicní fibróza (zdroj)
 • fibróza ledvin
 • arteriální plak (zjizvená tkáň v tepnách)
 • krevní sraženiny

Serapeptáza na otoky kloubů

Serapeptáza je účinná při snižování pooperačních otoků kloubů ve srovnání s jinými terapiemi, jako je například aplikace ledu. (zdroj)

Je známo, že snižuje přirozenou viskozitu tekutiny v kloubech po fyzických nárazech, což podporuje rychlejší zotavení k opětovnému získání pohyblivosti a pohodlí. To je zvláště prospěšné pro ty, kdo žijí aktivním životním stylem.

Serapeptáza rozpouští krevní sraženiny, odumřelou tkáň a biofilmy

Léky proti srážlivosti krve a shlukování krevních destiček se používají k léčbě kardiovaskulárních onemocnění, ale nejsou schopny rozpustit existující krevní sraženinu. Naopak serapeptáza rozpouští fibrinovou sraženinu v cévách. (zdroj)

Studie prokázaly, že serrapeptáza dokáže trávit odumřelé tkáně, krevní sraženiny, cysty, biofilm i arteriální plaky. (zdroje: [1], [2])

Serapeptáza při akutních i chronických onemocněních uší, nosu a krku

Časopis Journal of International Medical Research zveřejnil výsledky studie hodnotící účinnost a snášenlivost serrapeptázy pomocí dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie na 193 subjektech trpících akutními nebo chronickými onemocněními ucha, nosu nebo krku. Pacienti léčení serapeptázou zaznamenali výrazný ústup příznaků během 3 až 4 dnů. Byl učiněn závěr, že serapeptáza „vykazuje protizánětlivou, antiedematózní a fibrinolytickou aktivitu a působí rychle na lokalizovaný zánět“. (zdroj)

Covid-19 a chronické respirační obtíže

Studie z roku 2021 ukázala, že „proteolytické enzymy mohou být užitečné při léčbě nozokomiálních, virových a rezistentních infekcí, zejména u dětských a geriatrických věkových skupin, a to díky své relativní bezpečnosti, menší toleranci a rezistenci a synergickým účinkům.“ (zdroj).

Lékaři zaznamenali mnoho případů covidu-19 spojeného se srdečními problémy, problémy s ledvinami a přítomností krevních sraženin. Serapeptáza pomáhá pacientům s chronickým onemocněním dýchacích cest tím, že snižuje kašel a snižuje viskozitu hlenu. Jako přírodní antikoagulant zasahuje do agregace krevních destiček a do kaskády krevní koagulace. Serapeptáza má protizánětlivý účinek na zánět tkaniva, který přispívá k tvorbě krevních sraženin. (zdroj)

Serrapeptáza je užitečná při léčbě chronických onemocnění dýchacích cest, zánětu vedlejších nosních dutin, onemocnění uší, nosu a krku, zmírňuje kašel a mohla by být užitečná v případech covidu-19, kdy oddaluje plicní komplikace. (zdroj)

U mnoha případů covidu-19 se projevují srdeční problémy, krevní sraženiny a problémy s ledvinami. Proteolytické enzymy, jako je nattokináza a serrapeptáza, jsou přírodními protisrážlivými látkami. Jsou-li tyto enzymy vzaty z potravy, bojují proti koagulační kaskádě tím, že rozkládají fibrinové sraženiny a zpomalují shlukování krevních destiček. (zdroj)

Serapeptáza jako doplněk stravy

Normální stárnutí snižuje hladinu proteolytických enzymů v těle. Doplňování enzymů nabízí cenově dostupný způsob, jak vyrovnat hladinu proteolytických enzymů v těle a pomoci tak s odbouráváním fibrinu a dalších nežádoucích bílkovin a buněk.

Serapeptáza je dobře snášená, je levná a u mnoha zdravotních stavů je proto přirozenou volbou číslo 1.  V případě potřeby ji lze užívat ve vyšších dávkách.

Doporučené dávkování závisí na výběru produktu a zdravotním stavu. Pamatujte, že systémové enzymy se užívají nalačno – hodinu před jídlem nebo alespoň dvě hodiny po něm.

Dlouhá a bezpečná historie

Serapeptáza má dlouhou a bezpečnou historii užívání v tradiční medicíně v Asii a Evropě po více než 30 let a nyní je pro své léčebné účinky rozsáhle studována v Severní Americe.

Stovky případových studií uživatelů serapeptázy a výzkumy a informace o dávkování najdete online v bezplatné elektronické knize od Roberta Redferna, The Miracle Enzyme is Serrapeptase: The 2nd gift from silkworms (Zázračný enzym serapeptáza: 2. dar od bource morušového).

Původně publikováno na webu GreenMedInfo.com. Z angličtiny přeložil Ondřej Horecký.