Kdo zná, jak vypadá hudební nástroj saz? Jakou podobu má gotická harfa, rebek nebo organetto – přenosné varhany? Hudebníci ze souboru staré hudby La Bilancetta je představili a zahráli na ně v prostorách zámku v Brtnici.

Spolek zámek Brtnice, z. s., pořádá v renesančním zámku koncerty tzv. staré hudby – ze 13.,14. století. Poslední záříjový den v pátek patřil souboru La Bilancetta, který zde zahrál komorní koncert na dobové nástroje. Na programu byla duchovní a světská hudba ze 13.–15. století, která potěšila milovníky vybrané kultury.

Soubor La Bilancetta se zabývá starou hudbou v širokém rozsahu. Založil jej v r. 2011 Ladislav Horký, jenž hraje na historické i soudobé smyčcové a drnkací nástroje. Středověké programy zahrnují hudbu ze španělských sborníků Cantigas de Santa Maria a Llibre Vermell, italských hudebních pramenů Codex Modena či francouzského rukopisu Chansonnier du Roi nebo skladby z pramenů uchovaných v Čechách, jako třeba Vyšebrodského zpěvníku nebo Vyšehradského sborníku, jako třeba píseň Andělíku rozkochaný. Za zmínku stojí, že duchovních písní o Panně Marii bylo složeno desítky.

V zámku jsou přístupné některé vybrané prostory, neboť tato kulturní památka nemá již všude  dostatečně bezpečnou statiku. Prostor před hudebním sálkem byl oživen malovanými obrazy i prodejem bílého vína.

Hudební soubor La Bilancetta hraje a představuje své hudební nástroje. (Z. Danková / ET ČR)

Ještě před vstupem do koncertního prostoru se návštěvníci mohli seznámit s  fotografiemi posledních majitelů zámku, kteří zde do války přebývali, rodinou Collaltovou. Dnes již jen pár černobílých fotografií navozuje dobovou atmosféru, ve které zde rodina původně italského rodu žila do války. Collaltové kdysi získali zámek po bitvě na Bílé hoře, když byl tento majetek předchozích majitelů, brtnické větve českého rodu Valdštejnů, zkonfiskován. Po válce pak zažili sami něco podobného…

V období renesance dostal zámek definitivní trojdílnou dispozici, kterou si uchoval dodnes. Zámek je zařazen do kulturních památek, přičemž je už řadu let nabízen k prodeji. Devastace zámku začala záhy po válce a pokračuje dodnes, jelikož spor o vlastnictví se táhne již od roku 1989 a žádná strana nedosáhla rozhodujícího soudního vítězství. V roce 2022 měl začít archeologický průzkum zámku a v roce 2023 by mělo být odvodněno třetí nádvoří. V současné době jej má od Nadace Svébyt  pronajatý firma OPUS MORAVIAE, o. p. s., jejímž cílem je zámek opravit a zpřístupnit veřejnosti. Prohlídky vnitřních prostor zámku již letos probíhají.